Foto: Getty Images/iStockphoto

Agoria voorspelt meer jobs, als u zich kan aanpassen

Voor elke jobvacature die in de toekomst verloren gaat, komen er 3,7 nieuwe in de plaats. Dat berekende technologiefederatie Agoria. ‘Zonder aangepast beleid dreigen die nieuwe jobs niet ingevuld te raken’, waarschuwt de federatie.

De technologiefederatie bracht samen met de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Forem en Actiris voor het eerst de grote trends op de arbeidsmarkt tot 2030 in kaart. Daaruit blijkt dat onze arbeidsmarkt in volle ontwikkeling is.

Door de digitalisering zullen er jobs verloren gaan. Maar toch komen er andere, en meer voor in de plaats. De vraag naar werkenden zal het aanbod overtreffen, en dit al vanaf 2021. Die kloof zal enkel maar blijven groeien, tot minstens 2030. Zonder maatregelen staan er dan maar liefst 584.000 vacatures oningevuld, goed voor een extra toegevoegde waarde van 60 miljard euro bbp in 2030.

Belangrijk is dat het beleid zich afstemt op deze verandering. Het risico dat de jobs niet ingevuld raken is het grootst in Vlaanderen (12%) en Brussel (10%), het kleinst in Wallonië (7%). Vooral de gezondheidszorg, ICT en het onderwijs zullen moeilijker medewerkers vinden.

Maatregelen

De digitalisering heeft een impact op de hele arbeidsmarkt. Agoria pleit voor een omscholing van 310 000 werkenden en werklozen, een activering van niet-werkenden en economische migratie. Daarnaast is het ook belangrijk dat jongeren de juiste studiekeuze maken, en dat men langer werkt.

Toch zullen al deze maatregelen niet voldoen. Volgens Agoria moet ook de productiviteit omhoog. Dat is volgens hen het makkelijkst te realiseren door de automatisering en de digitalisering te versnellen in de sectoren met het hoogste aantal vacatures.

De digitale vaardigheden van de werkenden moeten proactief worden opgedreven. Volgens Agoria zullen de digitalisering en economische dynamiek een impact hebben op de inhoud van vrijwel elke job, op alle niveaus.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden