Foto: blg

Stadsbos blijft loze belofte

De aanplanting van bossen in en om de steden, een belofte van de Vlaamse overheid, is zo goed als stilgevallen. Gent is een eenzame uitzondering.

In geen enkele van de 62 Vlaamse steden en gemeenten die voor stadsbossen in aanmerking komen, werd er de voorbije zeven jaar meer dan dertig hectare stadsbos aangelegd. In liefst 32 ervan werd zelfs helemaal geen boom bijgeplaatst. Nochtans waren stadsbossen in of aan de rand van de Vlaamse steden een belofte van verschillende Vlaamse regeringen, opgenomen in onder meer het Pact 2020.

Maar de beloofde aanleg van stadsbossen vordert erg traag, blijkt uit een nieuwe studie van Bos+, dat zich inzet voor bos­behoud. Tussen 2011 en 2018 werd er in heel Vlaanderen amper 460 hectare stadsbos aangeplant. Toch stelde de Vlaamse regering in 2011 al dat ze haar doelstelling had gehaald dat ‘minstens de helft van de stedelijke of kleinstede­lijke gebieden over een stadsbos beschikt of er een heeft opgestart’. Het bleek een wensdroom: de bossen zaten nog in een prille planningsfase en zijn er kennelijk in blijven steken.

‘Rond stadsbossen is het de jongste jaren vooral erg stil geweest’, stelt Bert De Somviele, de directeur van Bos+, vast. ‘Bij vragen over het thema verwijst ­minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) steevast naar de vooruitgang die geboekt wordt in het Gentse Parkbos, maar er zijn natuurlijk ook nog andere steden in Vlaanderen.’

Gent is inderdaad de grote uitzondering. Net niet de helft van de aangeplante stadsbossen komt voor rekening van de stad, wat te danken is aan de aanplanting van het Parkbos, ten zuiden van de stad. Elders in Vlaanderen is er bitter weinig gebeurd. Slechts acht gemeenten hebben meer dan de helft van hun doelstelling op het vlak van stadsbossen behaald. Slechts één, Ieper, heeft haar doelstelling al volledig ge­realiseerd. Daarbij valt op dat de provincies met de hoogste nood aan extra bossen, Oost- en West-Vlaanderen, het best scoren.

Voor elk een bos op maximaal 5 km

Groen, dat de studie bij Bos+ bestelde, dringt erop aan dat de beloofde stadsbossen tegen 2030 effectief worden geplant, zodat ­elke stedeling op maximaal vijf kilometer van zijn woning een bos vindt. Elk jaar moet er daarvoor 300 hectare stadsbos bijkomen. ‘Er heerst nu te veel willekeur’, zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman. ‘Er is dringend een overkoepelend beleid nodig. Een groene long in elke stad is belangrijk, want mensen die in een groene omgeving wonen, zijn gezonder en gelukkiger.’

Ook Bos+ dringt erop aan dat de Vlaamse overheid opnieuw een trekkersrol opneemt, met een duidelijke deadline en een degelijke monitoring, en dat ze het nodige geld uittrekt.

In het nieuws
Niet te missen