Foto: VUM

Permanent zomertijd vanaf maart 2019?

Verzetten we in maart voor het laatst de wijzers van onze uurwerken? Dat kan een gevolg zijn van een formeel voorstel van de Europese Commissie om de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd af te schaffen.

Jean-Claude Juncker had het er in zijn jaarlijkse State of the Union al over, en nu heeft de Europese Commissie ook een concreet voorstel klaar om de halfjaarlijkse switch tussen zomer- en wintertijd af te schaffen. Ze stelt voor om eind maart 2019 voor het laatst collectief over te gaan naar de zomertijd. Wie die tijdszone verkiest, mag permanent zomertijd behouden. Wie liever in de wintertijd vertoeft, krijgt de kans om in oktober 2019 terug te schakelen.

De Commissie hoopt dat de lidstaten en het Parlement voor het einde van het jaar een akkoord kunnen bereiken. Eurocommissaris voor Transport Violeta Bulc erkent dat het in theorie mogelijk is dat buurlanden zich vanaf oktober in verschillende tijdzones bevinden, maar de Sloveense eurocommissaris is er naar eigen zeggen ‘zeker’ van dat de lidstaten ‘een inspanning zullen leveren’ om hun beslissingen te coördineren.

België positief

De Belgische regering reageerde intussen positief op het idee om het verzetten van de tijd naar de geschiedenis te verwijzen. Dat was ook de mening van een ruime meerderheid van de zowat 50.000 Belgen die deze zomer hebben gereageerd op een openbare consultatie van de Commissie. Enkel in Griekenland en Cyprus was een nipte meerderheid voorstander van het behoud van de switch tussen winter- en zomeruur.

Uit de consultatie bleek ook dat 56 procent liefst in permanente zomertijd wil leven, en 32 procent in wintertijd. De voorkeur verschilt wel van land tot land. Onder de Belgische respondenten waren er meer voorstanders van de permanente zomertijd. In Nederland daarentegen wou een lichte meerderheid van de deelnemers liever in wintertijd blijven leven.

De federale regering gaat over de winter- en zomertijd overleggen met de deelregeringen. En de Vlaamse regering laat de effecten onderzoeken op economie en welzijn. Tot slot nog dit: bij de eindbeslissing wil de regering ook rekening houden met wat onze buurlanden beslissen. Kwestie van niet te vaak van uur te moeten wisselen als we naar Nederland of Frankrijk reizen. 

Energie

De zomertijd is in de vorige eeuw ingevoerd om energie te besparen, maar anno 2018 is dat argument grotendeels weggevallen. Bovendien klagen steeds meer burgers over de negatieve impact, meent de Commissie. 4,6 miljoen mensen reageerden deze zomer op een openbare consultatie van de Commissie. Daaruit bleek vorige maand dat 84 procent af wil van de halfjaarlijkse switch.

CORRECTIE. Oorspronkelijk schreven wij dat het voorstel van de Europese Commissie inhield dat het vanaf maart 2019 permanent zomertijd zou kunnen worden. Dat klopt dus niet. Het voorstel, als de lidstaten en het Europees Parlement het erover eens raken, houdt wel in dat in er vanaf oktober 2019 geen halfjaarlijkse uurwisselingen meer zullen zijn.

Bron: BELGA