Foto: Joris Herregods

Bart Somers heeft 463 actiepunten voor Mechelen

De Mechelse Stadslijst, een kartel tussen Open VLD, Groen en M+, heeft haar programma voor de verkiezingen van 14 oktober voorgesteld. 463 actiepunten moeten het huidige beleid voortzetten, maar bevatten ook nieuwe initiatieven.

‘Onze stad is nooit af’, zegt burgemeester en lijsttrekker Bart Somers (Open VLD). ‘We hebben nog veel ambitie en nieuwe ideeën om enkele uitdagingen die nog niet aangepakt werden, aan te gaan.’

Het programma bevat 463 punten die Mechelen nog veiliger, groener en ondernemender moeten maken, en waarbij menselijkheid centraal staat. ‘Dit is een 100 procent Mechels programma, los van nationale partijprogramma’s maar volledig geïnspireerd uit onze eigen terreinkennis’, zegt lijstduwer Kristof Calvo (Groen). ‘We moeten blijven omkijken om te zien of iedereen wel mee is.’

De stadslijst heeft de ambitie om 10 procent van de woningen in de stad tot sociale woningen om te dopen. ‘Mechelen is een thuis voor iedereen, wonen is een belangrijk thema’, zegt Calvo.

Ook de mobiliteit moet blijvend worden aangepakt. Naast de ambitie om van Mechelen dé fietsstad van Vlaanderen te maken, worden ook de voetpaden onder de loep genomen. ‘De uitvoeringsdiensten gaan alle voetpaden evalueren en bekijken of ze wel voor iedereen toegankelijk zijn. We hopen minstens 30 voetpaden per jaar te kunnen aanpakken’, zegt Somers.

Ook wil de Stadslijst in elke Mechelse straat één deelauto, zodat gezinnen niet allemaal zelf over een wagen moeten beschikken.

Daarnaast zet de Stadslijst in op veiligheid, ‘want een verdeelde stad is een onveilige stad’, klinkt het. Ondernemen in de stad blijft belangrijk, maar de Stadslijst wil herbekijken of de ruimte daarvoor niet beter kan worden ingericht. ‘We willen de industrieterreinen opwaarderen en bekijken hoe alles fysiek is ingedeeld’, zegt Greet Geypen (Open VLD).

De stadslijst wil gelukkige inwoners in Mechelen en denkt dat dit kan mede door sport- en cultuuraanbod uit te breiden. ‘Een driejaarlijks theaterfestival in de stad, dat zou onze stad ook internationaal op de kaart kunnen zetten’, zegt Gabriella De Francesco (Groen). Daarnaast moet de stad iedereen kansen bieden en ook verbinden. ‘Het onderwijs moet ondersteund worden zodat Mechelen een kansenfabriek wordt. We willen de ouderbetrokkenheid verhogen en scholen niet als eiland bekijken maar als verbindingsmiddel in een wijk’, zegt Dirk Letens (M+).

‘Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw is enorm belangrijk, wij willen hier blijvend op inzetten’, zegt Abdrahman Labsir (Open VLD). ‘We willen naast een BIN (BuurtInformatieNetwerk) ook een BEN, een Buurt Engagements Netwerk, waarbij we positieve dingen in de kijker zetten en delen.’

‘Mechelen moet een stad zijn waarin iedereen erop vooruitgaat’, besluit Somers. ‘We moeten opnieuw een kerntakendebat voeren en bekijken wat onze stad nodig heeft. We gaan geen loze beloftes doe,n maar wel zorgen dat de fiscale druk voor de inwoners niet meer stijgt’, besluit hij.

Bron: BELGA
Niet te missen