Foto: ISOPIX

Juncker: 'Grenzen EU versterken met 10.000 Europese grenswachters'

Jean-Claude ­Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft vandaag in Straatsburg tijdens zijn jaarlijkse State of the Union het plan voorgesteld om een Europese grenswacht uit te bouwen die de buitengrenzen van de Unie moet versterken.

Juncker zei dat de economische ontwikkeling van Afrika de immigratiestromen naar Europa moet indammen. Tegelijkertijd moet Europa zijn buitengrenzen versterken, zei de Commissievoorzitter, die een voorstel onthulde om tegen 2020 een 10.000 man sterke grens- en kustwacht met verruimde bevoegdheden op de been te brengen.

Juncker lanceerde ook een oproep om Europa een grotere rol op het wereldtoneel te laten spelen. 'De coalities van gisteren zijn misschien niet meer de coalities van morgen', zo verwees hij naar de onvoorspelbare koers van de Verenigde Staten onder president Donald Trump.

'De wereld van vandaag heeft nood aan een sterk en verenigd Europa dat streeft naar vrede, handelsakkoorden, stabiliteit (...). Als we beter beseffen wat onze macht is, hoeven we niet enkel wereldwijde betalers te zijn, maar kunnen we ook globale spelers worden', verklaarde Juncker.

Nieuw partnerschap met Afrika

Juncker bepleitte verder ook een nieuwe alliantie met Afrika. 'Afrika heeft geen nood aan liefdadigheid, maar aan een echt en eerlijk partnerschap. En Europa heeft dit partnerschap evenzeer nodig.' Hij wees er in zijn State of the Union op dat Afrika tegen 2050 2,5 miljard inwoners zal tellen. Het continent heeft volgens de Commissievoorzitter de toekomst in handen en de Europese Unie moet de focus op ontwikkelingssamenwerking achter zich laten en een nieuw economisch partnerschap aangaan.

Die alliantie moet volgens Juncker het investeringsniveau en de werkgelegenheid op het Afrikaanse continent aanzienlijk kunnen versterken. Ze zou de komende vijf jaar al tot 10 miljoen nieuwe jobs kunnen leiden, aldus de Luxemburger, die ook het onderwijs een duw in de rug wil geven. Tegen 2027 moet Europa meer dan 100.000 Afrikaanse studenten en vorsers ondersteund hebben via zijn Erasmusprogramma.

Vluchtelingencrisis

Tegelijkertijd lanceerde de Commissievoorzitter een nieuwe oproep aan de lidstaten om de diepe verdeeldheid over het migratie- en asielbeleid eindelijk te overstijgen en een Europese aanpak voor de opvang van vluchtelingen te vinden. 'We kunnen niet elke keer opnieuw blijven kibbelen over ad-hoc oplossingen wanneer er een schip aanmeert. Tijdelijke solidariteit is niet goed genoeg. We hebben blijvende solidariteit nodig, vandaag en voor altijd.'

Dat Europa zijn plaats op het wereldtoneel kan innemen als ze met één stem spreekt, geldt niet enkel op handelsvlak. Juncker verwees onder meer naar Galileo, het satellietnavigatieproject dat Europa in de ruimtevaartrace houdt, maar geen enkele lidstaat op zichzelf had kunnen realiseren. 'Een sterk en verenigd Europa laat de lidstaten toe naar de sterren te reiken.'

Euro versterken

Ook op monetair vlak koestert Juncker grotere ambities op het wereldtoneel. Tegen het jaareinde wil de Commissie ook voorstellen op tafel leggen om de internationale rol van de euro te versterken, kondigde hij aan. 'Het is absurd dat Europa 80 procent van zijn energie-invoer betaalt in dollar terwijl slechts twee procent daarvan uit de VS komt. Het is absurd dat Europese bedrijven Europese vliegtuigen kopen in dollars in plaats van euro's.'

Het mandaat van de Luxemburgse christendemocraat aan het hoofd van het dagelijks bestuur van de Europese Unie verstrijkt eind oktober volgend jaar. In mei zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement en Juncker drong erop aan om belangrijke beslissingen, zoals die over migratie, de begroting na 2020 en de belasting van internetgiganten, niet over de stembusgang heen te tillen. Het is volgens Juncker de beste dam tegen euroscepsis en populisme. 'Tegen de verkiezingen moeten we tonen dat Europa verdeeldheid tussen noord en zuid, oost en west kan overstijgen.'
 

Bron: BELGA
Niet te missen