Foto: BELGA

Premier Michel zet druk op Groep van Tien over stakingsrecht

Premier Michel vraagt de toplui van vakbonden en werkgevers om tegen eind september een nieuwe overeenkomst te maken over het stakingsrecht. Of de oproep van Michel enig gehoor vindt bij de vakbonden is zeer de vraag.

Woensdagmiddag buigt Groep van Tien -het interprofessioneel overleg tussen de toplui van vakbonden en werkgevers in ons land- zich op aandringen van premier Charles Michel (MR) over het stakingsrecht. Hij wil dat de sociale partners nieuwe afspraken maken over wat wel en niet kan en mag tijdens stakingen.

Het is overigens niet de eerste keer dat onderhandelingen over het stakingsrecht aan de orde zijn in de Groep van Tien. Begin 2016 draaide een overlegronde al uit op een mislukking.

Het grote pijnpunt is dat de afspraken van de vakbonden en werkgevers over het stakingsrecht in het zogenaamde Herenakkoord in de praktijk dode letter blijven. Omdat ze juridisch niet afdwingbaar zijn.

De Groep van Tien krijgt nu de vraag een lijst van stakingsacties op te stellen die kunnen en niet kunnen. Verder duidelijke regels en procedures over het verloop van een staking op te stellen en zich eveneens te buigen over de verantwoordelijkheden tijdens acties.

Veroordeling

Voor de vakbonden ligt de vraag over verantwoordelijkheden bijzonder gevoelig na de veroordeling eind juni van voorzitter van ABVV-Antwerpen Bruno Verlaeckt wegens het belemmeren van het verkeer tijdens een nationale vakbondsactie.

In vakbondskringen is de wil alvast niet groot om onderhandelingen over het stakingsrecht prioriteit te geven. De bonden zouden premier Michel zelfs als laten weten hebben dat hij het verkeerd voor heeft.

Arbeidsdeal

De Groep van Tien heeft woensdag nog een andere afspraak. Ze worden vanmorgen bij minister van Werk Kris Peeters (CD&V) verwacht voor een uitleg en gesprek over de arbeidsdeal van de regering Michel. Dat is een reeks maatregelen die volgens de regering nodig zijn om meer Belgen aan het werk te zetten.

De sociale partners en in het bijzonder de vakbonden vragen zich af of ze nog enige inbreng hebben over de manier waarop de maatregelen uitgevoerd worden.

In het nieuws