‘Moslims in China slachtoffer van massale mensenrechtenschendingen’

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat de Oeigoeren, een moslimminderheid in westelijk China, het slachtoffer zijn van willekeurige arrestaties, beperkingen op hun religieuze vrijheid en ‘gedwongen politieke indoctrinatie’.

Volgens een rapport van Human Rights Watch worden de Oeigoeren, een van oorsprong Turks volk, opgesloten in kampen waar hen wordt verplicht Mandarijn te leren en Chinese propagandaliederen te zingen. Daarnaast is het hen verboden hun traditionele begroeting te gebruiken. Wie weigert mee te werken, riskeert opgesloten te worden in een isoleercel, een etmaal lang te moeten rechtstaan of geen eten te krijgen.

De ngo baseert haar bevindingen op interviews met vijf Oeigoeren (zie video hierboven) die tot voor kort in de kampen opgesloten zaten. Volgens hen worden vooral mensen geviseerd met familieleden in het buitenland, zoals in ‘risicolanden’ Kazachstan, Turkije en Indonesië.

De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties kaartte begin augustus al aan dat China volgens hen tot een miloen Oeigoeren heeft opgesloten in zulke ‘geheime heropvoedingskampen’, en wel in de autonome regio Xinjiang.

Moskeeën gesloten

Beijing ontkent dat de kampen dienen als heropvoedingskampen, en zegt dat de Oeigoeren helemaal geen politieke gevangenen zijn. Volgens de Chinese overheid gaat het om trainingscentra, waar de Oeigoeren deelnemen aan een programma dat economische groei en sociale mobiliteit in hun regio moet bevorderen. Volgens de centrale overheid zijn de trainingen noodzakelijk omdat Xinjiang wordt bedreigd door radicale moslims en separatisten ‘die aanvallen voorbereiden en de spanningen tussen de Oeigoeren en etnische Han-Chinezen willen aanwakkeren’.

Human Rights Watch zegt echter dat ook de druk op Oeigoeren buiten de heropvoedingskampen wordt opgevoerd. Zo hebben Oeigoeren die intussen naar het buitenland zijn gevlucht aan de mensenrechtenorganisatie gezegd dat de Chinese overheid moskeeën in het gebied heeft gesloten, in kaart brengt hoe vaak mensen bidden en zelfs QR-co­des aanbrengt op de huizen van Oeigoeren, waarmee kan worden afgelezen wie er woont.

Bron: Reuters