Foto: Photo News

Servische moeder en vier kinderen worden uit gesloten centrum vrijgelaten

De Servische moeder en haar vier kinderen die al vier weken opgesloten zitten in de woonunits bij de Dienst Vreemdelingenzaken, worden vandaag naar een open terugkeerwoning overgebracht.

Het Servische gezin werd op 14 augustus opgepakt en naar het gesloten centrum 127 bis overgebracht. Het was het eerste gezin in tien jaar dat opnieuw bij de Dienst Vreemdelingenzaken werd opgesloten.

Volgens de regelgeving mocht de Dienst Vreemdelingenzaken het gezin twee weken opsluiten en hun opsluiting nog eens met twee weken verlengen. Aan die opsluitingstermijn zou morgen een einde komen. Omdat het niet mogelijk was om het gezin ten laatste morgen te repatriëren, heeft Vreemdelingenzaken vandaag beslist om het gezin vrij te laten.

De moeder en haar vier kinderen worden vandaag nog overgebracht naar een open terugkeerwoning. Dat bevestigt Vreemdelingenzaken aan onze redactie.

Twee keer gevlucht

Eerder was het gezin al twee keer uit zo’n open terugkeerwoning gaan lopen, de laatste keer amper na één dag. Dat was ook de reden waarom het gezin deze keer werd opgesloten.

Een maand geleden had staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), nog goede hoop dat het gezin snel zou kunnen worden gerepatrieerd, omdat Servië een veilig land is.

Een beroep van het gezin bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd afgewezen. Vanochtend liet Francken nog op sociale media weten ook een derdenverzet tegen een eenzijdig verzoekschrift van het gezin te hebben gewonnen.

'Proceduremisbruik'

Maar omdat het oudste kind enkele weken geleden in eigen naam een asielaanvraag had ingediend, werd het onmogelijk om het gezin binnen de wettelijke termijn van vier weken te repatriëren. Francken sprak over ‘puur proceduremisbruik’.

‘Dat het gezin niet binnen de termijn kan worden verwijderd, is enkel en alleen te wijten aan de halsstarrige houding van het gezin’, verduidelijkt Vreemdelingenzaken aan De Standaard. ‘Er wordt misbruik gemaakt van de bestaande procedures door in naam van de kinderen een asielaanvraag in te dienen. Dit ondanks het feit dat alle voorgaande asielaanvragen een negatief antwoord kregen.’

Volgens de DVZ werd de nieuwe asielaanvraag van een van de kinderen al afgewezen. ‘Tegen deze beslissing is een schorsend beroep mogelijk binnen de tien dagen. Opnieuw wordt misbruik gemaakt door de opschortende beroepstermijn volledig uit te putten en pas op de laatste dag een beroep in te dienen’, aldus Vreemdelingenzaken.

Tweede gezin opgesloten

In de open terugkeerwoning zal het Servische gezin verder worden begeleid met het oog op een terugkeer. Vraag is of het gezin opnieuw zal onderduiken.

In de woonunits van 127bis zit sinds vorige week een tweede gezin opgesloten, een moeder met haar vijf kinderen uit Azerbeidjan.

In het nieuws