Foto: rr

Worden bankgiften geïndexeerd onder het nieuwe erfrecht?


Onder het nieuwe erfrecht zullen schenkingen geïndexeerd worden tot aan het overlijden van de schenker. Geldt dit ook voor hand- en bankgiften? Ik leef in de veronderstelling dat die sowieso buiten beschouwing blijven als ze bij het openvallen van de erfenis minstens drie jaar oud zijn.
G.C.

Voor alle erfenissen die openvallen vanaf 1 september geldt de indexering zowel voor geregistreerde schenkingen als voor hand- en bankgiften. Hand- en bankgiften die u in het verleden heeft gedaan, zullen bij uw overlijden door de notaris geïndexeerd worden vanaf de dag van de schenking tot aan de dag van uw overlijden. Als u aan elk van uw kinderen eenzelfde bedrag heeft geschonken, maar op en verschillende tijdstippen, zullen dit hierdoor bij uw overlijden geïnterpreteerd worden als schenkingen met een verschillende waarde. Daardoor zal elk van uw kinderen een verschillend bedrag ontvangen uit het resterende deel van uw erfenis. Voor schenkingen die u heeft gedaan onder het oude erfrecht (dus voor 1 september) kunt dit vermijden door een ‘verklaring van behoud’ af te leggen bij de notaris. De giften worden dan verrekend volgens de oude regels, dus zonder indexatie. U heeft daarvoor nog de tijd tot 31 augustus 2019.

Uw veronderstelling dat hand- en bankgiften van minimum drie jaar oud buiten beschouwing blijven bij het openvallen van de erfenis, geldt wel op fiscaal vlak. Ligt er minstens drie jaar tussen de schenking en uw overlijden dan zullen uw kinderen geen erfbelasting moeten betalen op het geschonken bedrag.