Foto: Photo News

Discriminatie bij overdracht gezinswagen tussen partners weggewerkt

De Vlaamse regering werkt de discriminatie weg waarbij gehuwden en ex-gehuwden kosteloos een gezinswagen aan elkaar kunnen overdragen, maar wie wettelijk samenwonend is of was niet van die maatregel gebruik kan maken.

Wie in de toekomst de gezinswagen opnieuw laat inschrijven op naam van de wettelijk samenwonende partner, of bij een stopzetting van de wettelijke samenwoning zal vrijgesteld worden van belasting op inverkeerstelling (BIV). ‘Zo volgt de fiscaliteit de nieuwe samenlevingsvormen’, meldt Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD).

Gehuwden en mensen die uit de echt scheiden kunnen vandaag een voertuig aan elkaar overdragen zonder dat daar opnieuw inschrijvingstaks voor betaald moet worden. Wie wettelijk samenwoont en een voertuig overdraagt, krijgt wel nog een aanslagbiljet in de bus. Deze discriminatie wordt nu weggewerkt. ‘Wie wettelijk samenwoont, moet op dezelfde manier inschrijvingstaks betalen als wie getrouwd is.’

‘We hebben het al goedkoper gemaakt voor singles om een gezinswoning te kopen. Met deze beslissing werken we een stukje discriminatie tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden weg. Dat is fiscaal rechtvaardig’, besluit Tommelein.

Jaarlijks gaat het om 400 tot 500 gevallen. De regeling zal ingaan begin 2019.

Bron: Belga N

De podcasts van De Standaard