Foto: Michel Vanneuville

N-VA-parlementslid: ‘Bangmakerij. Een staatsman als Lippens onwaardig’

N-VA is niet te spreken over de aanval van burgemeester Leopold Lippens op het kunstmatig eiland voor de kust van Knokke. ‘Niks doen is voor Knokke geen optie.’

De Vlaamse regering wil in samenwerking met experts nagaan of een kunstmatig eiland voor de kust van Knokke als een gigantische golfbreker de Belgische kust kan beschermen tegen zware stormen en de bijbehorende overstromingen. Blijkt dat effectief te werken, dan wordt het proefproject uitgebreid tot een langgerekt eiland, of een keten van kleine eilandjes, een werk dat hoe dan ook enkele decennia in beslag zou nemen.

Maar burgemeester Lippens maakt bezwaar. Hij vreest dat de zone tussen het strand en dat langgerekte eiland – waar veel minder golfslag zal zijn – zal uitgroeien tot een kanaal langs de kust. Een kanaal, vreest de burgemeester, ‘dat een open riool wordt waarin scheepsolie en afval van grote binnenschepen drijft’.

‘Foutieve informatie’

‘Dit is bangmakerij van de bevolking en de toeristen, op basis van foute informatie.’ Die forse kritiek op Lippens komt van Cathy Coudyser, die voor N-VA in het Vlaams Parlement zetelt en daarnaast ook in Knokke in de gemeenteraad zit. ‘We hebben burgemeester Lippens het plan al verschillende keren uitgelegd. Toch blijft hij zonder verpinken foutieve informatie de wereld insturen, onder meer op de website van de gemeente, waarop een simulatie staat die gewoon niet realistisch is.’

‘Niks doen is voor Knokke geen optie’, beklemtoont Coudyser. ‘De kust voor Knokke is een zwakke zone, die het bij een hevige storm zwaar te verduren krijgt, met vermoedelijk veel schade en zware overstromingen. Er zijn verschillende andere opties bestudeerd, zoals het optrekken van de zeedijk. Maar dan zouden de appartementen tot op de tweede en misschien derde verdieping achter een betonnen muur verdwijnen. Dat lijkt ons nog een veel slechtere oplossing.’

‘Ons lijkt de beschadigingscampagne van Lippens veeleer te passen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober, waarbij hij ervoor wil zorgen dat niemand voor de N-VA stemt, door de schuld voor dit eiland op onze partij te schuiven. Bijzonder jammer dat een man met het palmares van Lippens – toch een staatsman – zich tot dit niveau verlaagt, in plaats van mee te denken aan een oplossing voor komend natuurgeweld.’

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) is met vakantie in het buitenland en was niet bereikbaar.

In het nieuws
Niet te missen