Foto: Belga

België vraagt Europa uitstootcijfers aan te passen om normen te halen

Om forse boetes te ontlopen wegens een te grote uitstoot van stikstofdioxides vraagt België aan de Europese Commissie om de officiële cijfers ‘naar beneden bij te stellen’. Op die manier hoopt de regering dat we de EU-limiet toch halen, schrijft De Morgen.

In 2016 stootte België 6 miljoen kilogram stikstofdioxides (NOx) meer uit dan de Europese norm voor ons land van 176 miljoen kilogram per jaar. Wie de norm niet haalt, riskeert miljoenenboetes. Daarom vragen elf EU-landen die in 2016 gebuisd zijn, waaronder dus België, aan de Europese Commissie om ‘aanpassingen in de uitstootinventaris’.

België haalt de NOx-norm al sinds 2010 niet. Het is dus niet de eerste keer dat België aan Europa vraagt om de officiële uitstootcijfers naar beneden aan te passen. Europa keurde die aanvragen tot nu toe steeds goed.

‘Een onbekende factor is een geldig criterium voor een aanpassing’, zegt Charlotte Vanpoucke van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL), die instaat voor de milieurapporten, aan De Morgen. ‘Wanneer er een nieuwe vervuilingsbron opduikt of wanneer met bepaalde factoren geen rekening is gehouden toen de plafonds zijn vastgelegd, laat Europa aanpassingen toe. In de nasleep van dieselgate kan dat derde criterium gelden. Bepaalde wagens stootten meer uit dan in de theoretische voorspellingen was voorzien.’

‘Probleem wordt verdoezeld’

Milieuorganisaties kunnen zich echter niet terugvinden in die redenering, omdat al in 2015 bekendraakte dat autoproducenten sjoemelden om de uitstoot van dieselwagens te verdoezelen. ‘Dieselgate was in 2016 geen onbekende factor meer. Je kunt dan auto’s massaal terugroepen, zoals in de VS is gebeurd of je kunt op andere terreinen extra inspanningen leveren. Maar nu wordt ervoor gekozen om het probleem te verdoezelen’, zegt Anton Lazarus van het European Environment Bureau.

‘Je zou hopen dat overheden meer energie stoppen in het aanpakken van de luchtvervuiling dan in het zoeken van achterpoortjes’, zegt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege zegt daarop dat de normoverschrijding het gevolg is van fraude en dat het daarom ‘onaanvaardbaar is dat de belastingbetaler moet meebetalen aan een boete’.

Bron: BELGA, De Morgen