Foto: Photo News

Brussel richt eigen centrum voor cyberveiligheid op

De Brusselse regering heeft vanmorgen groen licht gegeven voor de oprichting van een eigen centrum voor cyberveiligheid. Bedoeling is om te anticiperen op incidenten zoals in november 2017, toen een samenscholing van jongeren na een oproep op de sociale media volledig uit de hand liep.

Sinds de zesde staatshervorming heeft Brussel een coördinerende taak op het vlak van veiligheid. De nieuwe structuur ‘Brussel Preventie & Veiligheid’ (BPV) moet het ‘hoofd bieden aan de grote uitdagingen waarmee het hoofdstedelijke gewest geconfronteerd wordt.’

In dat kader wordt nu ook een (eigen) centrum voor cyberveiligheid opgericht, dat korter op de bal moet spelen inzake cybercriminaliteit. Volgens Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) is het centrum een logisch gevolg van de prioriteiten die vervat zitten in het globaal veiligheids- en preventieplan, met name het ‘versterken van de opsporingscapaciteiten op het darknet om de ontwikkeling van verscheidene misdaadfenomenen (drugs- en wapenhandel, terrorisme en radicalisering) proactief te bestrijden en de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde diensten te bevorderen'.

Bedoeling is om incidenten zoals in de herfst van vorig jaar te vermijden, incidenten ‘waarbij de nieuwe communicatiemiddelen aangewend werden om op te roepen tot samenscholing en geweld’. Een populaire Snapchat-artiest - goed voor bijna 600.000 volgers op Instagram - had jongeren warm gemaakt om naar het Muntplein te komen, eenmaal daar kwam het tot een kat- en muisspel met de politie met vernielingen en liefst 31 arrestaties als gevolg.

‘Dankzij de verrichte investeringen kunnen we een grote technologische sprong maken, waardoor we cyberaanvallen nog beter kunnen bestrijden en de Brusselse burgers nog doeltreffender kunnen beschermen’, aldus nog Vervoort.

Aankondigingspolitiek

Het eigen veiligheidsbeleid van de Brusselse gewestregering is al vaak kop van Jut geweest. Aan de ene kant omdat op federaal niveau al heel wat veiligheidsstructuren bestaan, en aan de andere kant omdat de plannen van Vervoort en co. voorlopig blijven hangen in aankondigingspolitiek.

Kort na de vorming van de regering werd aangekondigd dat de Hoge Ambtenaar (de vervanger van de vroegere Brusselse gouverneur) zich zou bezighouden met de coördinatie van veiligheid, maar uit die hoek blijft het voorlopig behoorlijk stil. De voorbije jaren werden een Regional Computer Crime Unit aangekondigd, een nieuw communicatie- en crisiscentrum - naast het federale crisiscentrum -, een grote burgerbevraging omtrent veiligheid en een nieuwe ‘Veiligheidscampus’ tegen 2023.

De minister-president benadrukt dat er samengewerkt wordt. ‘Door dit centrum voor cyberveiligheid onder te brengen bij de federale gerechtelijke politie (FGP Brussel), tonen we aan dat het Brussels Gewest voluit wil gaan voor samenwerkingsfederalisme, wanneer dat op een constructieve en positieve manier kan gebeuren’, reageert Rudi Vervoort. ‘Ik lees dat Vlaanderen en Wallonië erover nadenken een gelijkaardig systeem te ontwikkelen. Dat is het beste bewijs dat dit instrument complementair is met wat de federale overheid ontwikkelt.’

Aan het project wordt een budgettaire enveloppe van 1 miljoen euro toegekend.