Foto: BELGA

Sociale partners: ‘Werklozen moeten zich sneller inschrijven bij VDAB’

Vakbonden en werkgevers stellen een reeks maatregelen voor om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Premier Michel gaat ermee aan de slag voor zijn ‘arbeidsdeal’.

Premier Charles Michel (MR) lanceerde twee maanden geleden het plan om in samenwerking met de deelstaten de paradox aan te pakken tussen het tekort aan werkkrachten op de arbeidsmarkt en het nog steeds te hoge aantal werklozen en inactieven in ons land.

Voor die zogenaamde arbeidsdeal rekent Michel onder meer op voorstellen van de vakbonden en werkgevers. Vanochtend kwam de Groep van Tien, dat de kopstukken van de sociale partners verenigt, samen om hun bijdrage vorm te geven.

De sociale partners spraken af over de inhoud van de nota - die momenteel wordt voorgelegd aan de premier - niet te communiceren, maar De Standaard vernam de krachtlijnen ervan. De tekst bestaat uit vier hoofdstukken: arbeidsparticipatie, re-integratie, diversiteit en levenslang leren.

Langdurig zieken

Op korte termijn willen de vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers de arbeidsmarktparticipatie versterken door levenslang leren - ook op de werkvloer - te stimuleren en de procedures rond de re-integratie van langdurig zieken te evalueren en eventueel bij te sturen.

Concreet wordt voorgesteld om werkzoekenden te verplichten om binnen een maand na de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst te verplichten zich in te schrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst - in Vlaanderen is dat de VDAB. Nu bestaat zo’n inschrijvingstermijn niet.

Kinderopvang en diversiteit

Ook moeten regionale loop- en leerwerktrajecten gestimuleerd worden door toe te laten dat een werkzoekende een Vlaamse opleidingspremie ontvangt terwijl zijn of haar federale werkloosheidsuitkering blijft doorlopen - een zogenaamde cumulregeling. Een beter kinderopvangsysteem is een ander voorstel waarvan de Groep van Tien denkt dat het relatief snel kan worden uitgevoerd.

Er zouden ook bijkomende maatregelen komen om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden en diversiteit te stimuleren. 

Degressieve werkloosheidsuitkeringen

Op middellange termijn zeggen de sociale partners te willen onderzoeken hoe het werkloosheidssysteem kan worden aangepast om de tekorten aan werkkrachten op de arbeidsmarkt tegemoet te komen. De werkgevers doelen daarmee onder meer op de vraag - die minister van Werk Kris Peeters (CD&V) momenteel onderzoekt - of werkloosheidsuitkeringen moeten afnemen in de tijd.

Maar de vakbonden zijn daar allerminst voor te vinden, vandaar dat de formulering bewust vaag werd gehouden. ‘Over deze zin is heel lang gedebatteerd’, klinkt het.

Op lange termijn, ten slotte, wordt verwezen naar het instrument van de interprofessionele akkoorden, de kaderovereenkomsten die de sociale partners elke twee jaar afsluiten.

In het nieuws