Foto: belga

Psychisch zieken helpen zakken inladen in de supermarkt

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakt volgend jaar 3,2 miljoen euro vrij om personen met medische, mentale, psychiatrische of sociale problemen die geen gewone job kunnen doen, toch te helpen aan een zinvolle dagbesteding via ‘arbeidsmatige activiteiten’.

Het gaat dan om zakken inladen in een supermarkt, een handje toesteken op de zorgboerderij of handdoeken opvouwen bij de kapper.

Die activiteiten doen ze op vrijwillige basis, maar ze worden wel bijgestaan door een erkende begeleider van een voorziening of onderwijsinstelling die daarvoor een subsidie ontvangt. De Vlaamse regering voorziet in 3,2 miljoen euro extra in 2019, tegen 2029 moet dat bedrag opgelopen zijn tot 6,5 miljoen euro. In 2018 kunnen daarmee in totaal 3.300 mensen begeleid worden, volgend jaar zijn dat er 3.800, waarna het verder gradueel moet toenemen tot 7.750 in 2029.

Het systeem bestaat sinds 1 juli en er werden intussen al 1.800 overeenkomsten voor arbeidsmatige activiteiten ingediend.

De minister reageert tevreden. ‘Mensen met een zorgproblematiek kunnen misschien geen betaald werk meer verrichten, maar hebben wel de nood om buiten te komen en  zichzelf te ontplooien op een werkplek. Arbeidsmatige activiteiten geven structuur aan hun dag’, klinkt het.

Niet te missen