Foto: belga

De boekhouding van de Navo: wie betaalt wat?

De VS zijn de grootste geldschieter, Duitsland staat op de tweede plaats.

De rechtstreekse bijdragen van de lidstaten tot de Navo zijn voor dit jaar becijferd op 2,27 miljard euro, leert de website van de organisatie. Dat geld is bestemd om de gezamenlijke kosten te dekken, zoals het onderhoud en de personeelskosten van de hoofdzetel, de werking van de commandostructuur en een aantal investeringen die alle Navo-leden ten goede komen.

Om te berekenen welk aandeel van dat bedrag ­elke lidstaat moet ophoesten, is een verdeelsleutel afgesproken. De VS betalen dit en volgend jaar 22,14 procent van die rechtstreekse bijdrage. Ze zijn daarmee de grootste geldschieter. Duitsland betaalt 14,78 procent van de rechtstreekse uitgaven, Frankrijk is de op twee na grootste betaler met 10,50 procent. Frankrijk en Duitsland betalen samen dus een groter deel van die kosten dan de VS. België betaalt 1,95 procent.

Maar de onrechtstreekse bijdragen aan de Navo zijn veel groter dan de rechtstreekse. Daarbij gaat het om de uitgaven die landen zelf doen voor (vrijwillige) deelname aan militaire operaties en missies van de Navo. De defensie-uitgaven van de lidstaten, waar Trump zo vaak op hamert, ­spelen er een rol: hoe meer een land uitgeeft aan defensie, hoe meer het kan deelnemen aan die ­Navo­operaties. Vandaar de afspraak dat alle landen hun defensie-uitgaven opdrijven tot 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp).

 

Het Amerikaanse bbp bedraagt minder dan de helft van het bbp van de hele alliantie. Maar het Amerikaanse aandeel in de defensiebestedingen van alle Navo-lidstaten samen bedraagt momenteel 67 procent. Dat betekent niet dat de VS ook 67 procent van de kosten van de ­Navo dragen, zegt de Navo zelf. Want uiteraard gaan niet alle Amerikaanse defensiebestedingen naar de Navo. Het betekent wel dat de alliantie onevenredig sterk rekent, of moet rekenen, op de VS en Amerikaanse faciliteiten en materiaal om haar operaties uit te voeren.