Foto: Reinier Gerritsen/hh

Allochtone leerlingen worden vaker gepest en pesten zelf ook meer

Wie een accent heeft of een donkere huid, wordt vaker gepest op school. Opvallend: die leerlingen zullen vaker ook zelf pesten, om de ongelijkheid weg te werken.

Opvallend is dat 11,3 procent van de jongeren met een migratieachtergrond zelf aangeeft pestgedrag te hebben vertoond, tegenover 3,1 procent van de jongeren zonder migratieachtergrond.

Opnieuw is in witte concentratiescholen dat verband significant. Voor Van der Auwera is dat het bewijs dat ook de ‘wij-zij’-problematiek een verklaring biedt. Omdat de jongere met een migratieachtergrond als anders beschouwd wordt, probeert hij via pestgedrag die gepercipieerde machtsongelijkheid weg te werken.

‘Door te pesten trachten ze aanzien te verwerven ten opzichte van de meerderheidsgroep’, zegt Van der Auwera. De onderzoeker kan zich met de gebruikte dataset niet uitspreken over eventuele sociaaleconomische of culturele redenen. ‘Er is internationaal onderzoek dat bevestigt dat gepesten de rol van pesters op zich nemen. Dit is niet dé verklaring, maar het is wel een heel belangrijke. Met de dataset gaan we nu aan de slag om nog pistes te onderzoeken.’

De podcasts van De Standaard