Foto: BELGAIMAGE

Criminaliteit op straat blijft dalen: ‘We leven meer online’

Er waren vorig jaar minder woninginbraken en ook minder aangiftes van extremisme en radicalisering. Daar­tegenover staat dat de onlinefraude met bijna 6 procent toenam. Dat blijkt uit de nieuwe criminaliteitscijfers van de lokale en federale politie.

Met 860.604 geregistreerde misdaden zet de dalende trend van de criminaliteitscijfers zich door. Ter vergelijking: vier jaar geleden schurkten die cijfers nog tegen het miljoen aangiftes aan.

Opgesplitst per gewest werden in 2017 in Vlaanderen 417.599 feiten geregistreerd. In Wallonië en Brussel ging het respectievelijk om 297.434 en 145.493 feiten. Zo'n 78 feiten konden niet aan een bepaalde regio worden toegeschreven.

De statistieken tonen een forse daling van het aantal woninginbraken. In vergelijking met vorig jaar zijn die met 6,6 procent gedaald, tot 52.816 delicten. Dat is het laagste niveau van de afgelopen tien jaar, een gevolg van onder andere meer privébewaking, vakantietoezicht en sensibiliseringsacties. Er werden in diezelfde periode ook nooit minder autodiefstallen (8.513 delicten) en carjackings (318 delicten) geregistreerd dan in 2017.

Ook een opvallend cijfer is het aantal geregistreerde feiten van terrorisme, extremisme en radicalisering. Na een piek in 2016 (781 aangiftes) is ook dat cijfer gedaald tot 489 geregistreerde feiten. Het gaat vooral om deelname aan terroristische groeperingen, maar ook om het verspreiden van haatpropaganda. Het rapport stelt wel dat deze cijfers nog altijd veel hoger zijn dan in 2014, of de jaren daarvoor.

Het aantal geregistreerde criminele feiten via ICT steeg dan weer van 43.800 in 2016 naar 44.165 vorig jaar. Onlinefraude nam met bijna 6 procent toe, en bijna vier keer zoveel mensen klopten bij de politie aan omdat er intieme beelden van hen circuleerden.

Ook het aantal geregistreerde drugsmisdrijven zit in de lift: met 55.944 feiten was dat aantal sinds 2007 nog nooit zo hoog. Eveneens in stijgende lijn zijn het aantal gemelde moorden en gevallen van doodslag. Met respectievelijk 249 en 897 misdrijven is ook hier sprake van het hoogste aantal feiten van de afgelopen tien jaar. Ter vergelijking, in 2016 werden nog 206 moorden en 844 gevallen van doodslag geregistreerd.

We komen minder buiten

Volgens woordvoerster van de federale politie Sarah Frederickx kan de daling van de criminaliteitcijfers meerdere redenen hebben. Ze verwijst onder meer naar het toegenomen aantal camera’s op straat en de verhoogde waakzaamheid van het publiek.

‘Maar ook jongeren die hun leven meer online organiseren en daardoor minder buiten komen, zou een mogelijkheid kunnen zijn waardoor er minder feiten gepleegd worden’, stelt Frederickx bij VRT. ‘We organiseren als maatschappij ons leven steeds meer online en die evolutie zien we terug in de criminaliteitscijfers.’

Instrumenten nodig

Volgens Koen Geens en Jan Jambon, respectievelijk minister van Justitie en Binnenlandse Zaken, hebben gerecht en politie een aantal instrumenten nodig om de toenemende cybercriminaliteit het hoofd te kunnen bieden.

Volgens Geens zijn er meer gespecialiseerde mensen nodig om de nieuwe vormen van cybercriminaliteit te detecteren. Ook is er nood aan aangepaste informatica en bijzondere opsporingsmethoden om in computersystemen in te breken of op het internet te patrouilleren. Tenslotte moet de rechter dergelijke vormen van gesofisticeerde criminaliteit kunnen bestraffen.

Jambon erkende dat er nood is aan voldoende gespecialiseerd personeel om cybercriminaliteit te kunnen bestrijden. 'Bijkomende aanwervingen zijn zeer gewenst. Daarvoor moet de rekruterings- en verloningsmechanisme aangepast worden', want dergelijke mensen zijn zeer gewenst in de privé', zei hij in De Ochtend.

Bron: Belga, VRT