Foto: joris herpoel

Schoolfeest filmen? Eerst iedereen toestemming vragen

Wie volgend schooljaar een filmpje of foto maakt van zijn kind tijdens het schoolfeest, moet goed opletten. In de scholen van het stedelijk en gemeentelijke onderwijs staat voortaan in het reglement dat er toestemming nodig is van iedereen die in beeld komt.

Overeenkomstig de privacywetgeving mogen geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt of verspreid worden zonder hun uitdrukkelijke toestemming.’

Het staat nogal technisch geformuleerd in het schoolreglement van de stedelijke en gemeentelijke scholen in Vlaanderen, maar het kan verstrekkende gevolgen hebben. Tijdens schoolfeesten bijvoorbeeld halen ouders en grootouders massaal hun camera’s boven om de schattige dansjes van hun (klein)kinderen vast te leggen. Alleen: wat als de ouders van de andere kinderen die in beeld lopen daar geen toestemming voor hebben gegeven? En wat als je de beelden daarna op sociale media post?

‘Eigenlijk stellen we ons met die nieuwe passage in regel met de bestaande privacywetgeving’, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur van de onderwijskoepel van steden en gemeenten (OVSG). ‘Door de nieuwe Europese regels rond gegevensbescherming is de regelgeving nog aangescherpt. Voor alle duidelijkheid: wij gaan niet voor politie spelen en ouders op de vingers tikken als ze beelden maken.’

De passage moet scholen vooral indekken als er een ouder een klacht zou indienen. Door het schoolreglement te ondertekenen, ligt vast dat alleen wie de foto nam verantwoordelijk kan worden gesteld. ‘Ik vind het er zelf ook over’, zegt Delbaere. ‘Maar dat is de regelgeving die gevolgd moet worden.’

Veel gedoe
De andere koepels springen naar eigen zeggen veel pragmatischer om met die regelgeving. Het katholieke onderwijs heeft een modelbrief gemaakt die scholen kunnen gebruiken om afspraken te maken met de ouders. Daarin wordt opgeroepen om terughoudend te zijn bij ‘het nemen van veelvuldige foto’s tijdens activiteiten’. ‘We adviseren onze scholen ouders te sensibiliseren, maar vaardigen geen verbod uit’, zegt Gino De Meester, dataspecialist bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook bij het Gemeenschapsonderwijs houden ze het bij een advies. Of dat in de praktijk gevolgd zal worden, is nog maar de vraag. Aan de ouders van alle kindjes op je foto’s vragen of dat oké is, lijkt veel gedoe.

‘Misschien, maar die regels zijn er niet zomaar gekomen’, zegt Willem Debeuckelare, voorzitter van de Gegevensbeschermingsautoriteit (de voormalige Privacycommissie). ‘Denk maar aan leerlingen die een medeleerling pesten en daar filmpjes van online zetten. Schoolfeesten zijn bovendien activiteiten bij uitstek waar je op voorhand goede afspraken kan maken.’