N-VA verdeelt 40.000 postkaarten met ‘Zonnige groetjes uit Aalst'

“Het is geen verkiezingscampagne”, benadrukt N-VA-voorzitter Guy Van Der Streeck, maar de lezer weet beter: de prentkaarten die de Vlaams-nationalisten in elke brievenbus Aalst droppen, zijn bedoeld om kiezersharten te veroveren. “Het is een terugblik op de voorbije bestuursperiode”, zegt burgemeester Christoph D'Haese. “We willen de mensen tonen wat we al gerealiseerd hebben.” De kaarten tonen onder meer het administratief centrum, de nieuwe bibliotheek, woonzorgcentrum De Hopperank, het kunstige basketveld aan het Ezelsplein en sportcomplex Schotte. Op de achterzijde wordt het gefotografeerde project toegelicht, met als klinkende afsluiter ‘Zonnige groeten uit Aalst’. “Een vorm van citymarketing: de kaartjes worden hopelijk verstuurd naar mensen van buiten Aalst”, zegt D'Haese nog. “Dit werd volledig gefinancierd met de afdrachten van de mandatarissen aan de partijkas.”

De podcasts van De Standaard