Foto: Dirk Huyghe

Hoe handel ik een duolegaat fiscaal af?

Een familielid heeft via het systeem van duo-legaten een deel van haar erfenis aan een goed doel geschonken. Wie moet er nu de belastingaangifte regelen: de nabestaanden, of de organisatie die mee de erfenis heeft aanvaard?

De verplichting tot indienen van een aangifte in de personenbelasting van een overledene rust zowel op de erfgenamen als de legataris, tenzij bij verwerping van de nalatenschap (dan wordt deze verplichting ...

De podcasts van De Standaard