Politie krijgt boetes omdat ze met oude diesels in Antwerpen rijdt

De federale politie krijgt boetes omdat haar oude voertuigen in de lage-emissiezone rondrijden. In een rondzendbrief roept de directie nu op om goed na te denken over welke auto men gebruikt voor een verplaatsing naar Antwerpen. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen.

Sinds 1 maart 2017 worden in Antwerpen boetes uitgeschreven aan wie met een vervuilende dieselwagen de lage-emissiezone (LEZ) inrijdt. Ruim een jaar na de invoering ontdekte de federale politie dat een deel van haar wagens op de bon geslingerd werd in de LEZ. ‘De eerste processen-verbaal zijn aangekomen en veroorzaken veel moeilijkheden’, meldt de directie van de federale politie in een rondzendbrief naar haar verschillende eenheden.

Hoe groot het aandeel verouderde dieselwagens in het wagenpark van de federale politie is, weet men niet. ‘Ik kan onmogelijk zeggen hoeveel auto’s niet aan de normen van de LEZ voldoen’, zegt een woordvoerder. Hoeveel boetes de politie dan al kreeg omdat met hun wagens de LEZ binnengereden werd? ‘Daar kan ik niet op antwoorden.’

Uitzonderingen

De federale politie is momenteel in onderhandeling met de Antwerpse en Brusselse - want daar start binnenkort ook een LEZ - overheden om uitzonderingen te krijgen voor een deel van haar wagens. ‘We onderhandelen over zestig auto’s, op een totaal wagenpark van 3.400 voertuigen’, aldus de woordvoerder.

Het gaat specifiek over dienstvoertuigen die niet voor prioritaire opdrachten gebruikt worden. Zo kreeg in het verleden ook het fel verouderde wagenpark van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen een uitzondering. De dienstwagens van de recherche - ook oude vervuilende diesels - mogen de stad binnen omdat ze op een ‘witte lijst’ staan. Voor prioritaire voertuigen of dringende opdrachten werd sowieso al een uitzondering gemaakt.

Juist kiezen

In afwachting van extra uitzonderingen vraagt de directie van de federale politie om voor verplaatsingen naar kantoren binnen de lage-emissiezones van Brussel en Antwerpen de juiste auto’s te kiezen. ‘Geef voorrang aan de voertuigen op benzine of de recentste voertuigen op diesel voor opdrachten intra-LEZ’, luidt de richtlijn.

Ondertussen bekijkt de federale politie of de voertuigen herverdeeld kunnen worden, zodat de vervuilende dieselwagens ingezet kunnen worden bij eenheden ver van de lage-emissiezones. ‘Het doel is op termijn het wagenpark te vernieuwen met niet- of weinig-vervuilende voertuigen’, aldus de federale politie.