Foto: Photo News

Geradicaliseerde gevangene tijdlang op de vlucht

De Antwerpse politie heeft dertig uur gezocht naar een geradicaliseerde gevangene die zich maandagavond niet opnieuw aanmeldde aan de gevangenispoort, meldt Het Laatste Nieuws. De N-VA haalt opnieuw uit naar ‘justitie’. Maar minister Geens is niet bevoegd.

‘Wanneer zal justitie nu eindelijk stoppen met dergelijke gevaarlijke personen tijdelijk in vrijheid te stellen?’ N-VA-parlementslid Sophie De Wit grijpt de vlucht van een geradicaliseerde gevangene aan om justitie op de korrel te nemen.

Een man die al sinds 2006 in de gevangenis zit, kreeg van de strafuitvoeringsrechtbank beperkte detentie (wanneer een gevangene overdag een zinvolle dagbesteding uitvoert, en ’s avonds naar de gevangenis terugkeert, red.). Maar begin deze week liep het mis. De gevangene - die op de lijst van Cel Extremisme van justitie stond - gaf zichzelf niet aan ’s avonds. Na een lange zoektocht zou de politie de man hebben kunnen vatten, aldus Het Laatste Nieuws.

‘Scheiding der machten’

Benjamin Herman, de gevangene die in Luik drie doden maakte, keerde ook niet terug naar de gevangenis, weliswaar na een penitentiair verlof dat hem was toegekend door de administratie van justitie (de Directie Detentiebeheer).

In Antwerpen gaat het om een beslissing van een onafhankelijke rechtbank (strafuitvoeringsrechtbank). Dat is een belangrijk verschil. ‘De rechtbank is bevoegd, niet de minister’, zegt Sieghild Lacoere, woordvoerster van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). ‘Dat behoort tot de scheiding der machten.’ Vanaf één jaar voor de mogelijk datum van invrijheidsstelling kan een gedetineerde bij de strafuitvoeringsrechtbank elektronisch toezicht of beperkte detentie aanvragen.

Geens heeft alle penitentiaire verloven en uitgaansverboden voor geradicaliseerden opgeschort, maar dat geldt dus niet voor beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank, omdat zij onafhankelijk beslissen.

‘Luik vermijden’

Toch reageert de N-VA scherp op het nieuws. ‘Ik begrijp niet dat je zo’n persoon de toelating verleent om de gevangenis te verlaten’, aldus parlementslid Sophie De Wit. ‘Hij leefde in het verleden zijn voorwaarden meermaals niet na, staat gekend als gewelddadig en als toppunt is hij ook nog eens geradicaliseerd. Dat zijn toch voldoende aanwijzingen om iemand niet vrij te laten. We moeten te allen tijde scenario’s zoals in Luik vermijden. Het voorbereiden van gedetineerden op hun vrijlating is zeer belangrijk en is een noodzakelijke stap voor hun re-integratie in de samenleving, maar dat mag uiteraard nooit ten koste gaan van de veiligheid.’

De podcasts van De Standaard