Foto: Reuters

Ivo Belet: 'Kurz is geen extremist'

Zijn harde aanpak legt Sebastian Kurz geen wind­eieren. In eigen land wordt hij op handen gedragen en ook in Europa is zijn ster rijzende. Hij wordt gezien als een van de nieuwe leiders van de Europese Volkspartij die de christendemocratische fractie in het Europees Parlement naar rechts doen opschuiven.

Woensdag en donderdag hield de EVP een congres in München. Kurz was een van de sprekers en volgens de Financial Times kreeg hij veel meer applaus dan bondskanselier Angela Merkel. Maar dat was niet de ervaring van Europees Parlementslid Ivo Belet. ‘Ik ben er twee dagen geweest en laat het duidelijk zijn: Merkel is nog altijd de onbetwiste leider van de Europese christendemocraten.’

Kurz sprak er over zijn idee voor een Europees asielcentrum buiten de EU-grenzen. Belet: ‘Hij heeft daar veel vragen over gekregen, want veel parlementsleden vinden het geen goed idee. Ze geloven ook niet dat het praktisch realiseerbaar is. Dat wil Kurz nu aftoetsen. We zullen zien hoe ver hij ermee komt. Onze lijn – en die van Merkel – blijft dat we de Dublin-regeling moeten hervormen. We blijven ervan overtuigd dat dit zal lukken. Voorts gaan we de Europese buitengrenzen versterken met 9.000 extra Frontex-bewakers en willen we een Marshallplan voor Afrika.’

Belet ontkent niet dat Kurz’ ster rijzende is. ‘Dat is ook logisch. De man is intelligent, spreekt goed en durft verder te gaan dan anderen. Toch vind ik hem geen extremist. Hij stelt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens niet ter discussie en pleit niet voor pushbacks. Goed, hij neemt standpunten in die verder gaan dan die van Merkel of van CD&V, maar hij bepaalt nog niet de lijn van de Europese christendemocraten. Ook onze fractieleider, Manfred Weber, heeft tegengas gegeven. Dus neen, ik voel me nog niet gemarginaliseerd.’

De podcasts van De Standaard