Foto: BELGA

Open VLD: ‘Laat rechter beslissen over penitentiaire verloven’

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten wil dat rechters beslissen over het al dan niet toekennen van penitentiaire verloven of vervroegde invrijheidsstellingen. ‘Dan heb je ook nooit het risico van druk vanuit het beleid’, zei ze in De Zevende Dag op Eén. Bevoegd minister Geens vreest voor een te hoge werkdruk voor die rechters.

Open VLD wil de diensten van justitie niet langer over penitentiair verlof laten beslissen, nadat afgelopen week een gedetineerde met zo’n verlof twee agenten en een student doodde in Luik. ‘De visie zou moeten zijn dat een rechter beslist om iemand in vrijheid te stellen’, vindt voorzitter Gwendolyn Rutten. ‘Dan kan je ook nooit het risico hebben dat er druk is vanuit het beleid. Bijvoorbeeld, de overbevolking in de gevangenissen, die speelt soms toch mee.’

De Open VLD-voorzitter vindt ook dat de rechter moet beslissen over de vervroegde invrijheidsstelling voor mensen die een korte straf - onder de drie jaar - kreeg. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft in de Kamer al aangegeven dat hij dat ook wil, al kan dat volgens Geens enkel als er nieuwe gevangenissen bijkomen.

‘Dat geeft justitie de kans op zich te richten op wat dan de kerntaak zou zijn: mensen al van in de gevangenis voorbereiden op hun terugkeer in de samenleving’, denkt Rutten. Als concreet voorbeeld gaf ze de drugsproblematiek in de gevangenissen. ‘Gevangenissen kunnen nu geen drugsbeleid voeren. Wie als drugsverslaafde naar de gevangenis gaat, komt er ook als verslaafde weer uit.’

‘Nood aan extra middelen bekijken’

Rutten wil ook dat het uitgebreid penitentiair verlof, waarbij een gedetineerde een week cel afwisselt met een week penitentiair verlof, afgeschaft wordt. De maatregel werd destijds ingevoerd om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan.

Op de vraag of dit alles niet veel geld zal kosten, zei Rutten dat er na de aanslagen al extra middelen voor justitie zijn uitgetrokken. ‘Maar als dat nodig is om een goed beleid te voeren, moeten we dat bekijken.’

Geens verdedigt diensten opnieuw

Minister Geens reageerde in De Zevende Dag meteen op het voorstel van Rutten om rechters te laten beslissen over penitentiaire verloven en vervroegde invrijheidsstellingen. Volgens de minister zouden er daarvoor heel wat strafuitvoeringsrechters aangeworven moeten worden.

Geens herhaalde in die context wat hij afgelopen week in de Kamer zei: de diensten die nu over de penitentiaire verloven moeten beslissen, gaan daar niet licht over.

Bron: BELGA
In het nieuws