237 geradicaliseerden in Belgische gevangenissen

Uit het meest recente jaarrapport van 2016 van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, blijkt dat 5.153 veroordeelden penitentiair verlof of een uitgaansvergunning kregen. In het rapport staan nog meer relevante cijfers. Een overzicht.