Foto: BELGA

Socialistische vakbond dreigt met spoorstaking

De socialistische spoorbond ACOD Spoor dreigt ermee een stakingsaanzegging in te dienen bij het spoor, uit onvrede over de pensioenhervorming.

'Er is nog geen datum voor een eventuele staking geprikt, maar we evalueren het dossier dag per dag’, benadrukt vakbondsvoorzitter Ludo Sempels. Mocht het effectief tot een staking komen, dan zal die de eerste test vormen voor de minimale dienstverlening bij het spoor.

Het pensioendossier werd maandagavond besproken in het federaal uitvoerend bureau van de socialistische overheidsvakbond ACOD. De spoorafdeling liet er weten voorstander te zijn van ‘een intersectoraal actieplan’ tegen de ‘regeringsaanvallen’. De andere ACOD-centrales zullen hun achterban nog consulteren om een standpunt in te nemen. ‘De resultaten ervan zullen we de komende dagen krijgen’, aldus Michel Meyer, de voorzitter van de federale ACOD.

Onvrede

ACOD Spoor ging meteen een stap verder en besliste om ‘het secretariaat een mandaat te geven om een stakingsaanzegging in te dienen’, aldus Sempels. ‘Er is dus nog geen aanzegging ingediend en er is ook nog geen datum voor een eventuele staking vastgelegd. Er is constant overleg, we evalueren het dossier dag per dag.’

De onvrede heeft te maken met de pensioenhervormingen van de federale regering. ‘Door de geplande maatregelen zal geen enkele spooragent nog voor zijn zestigste met pensioen kunnen en zullen alle pensioenen naar beneden worden herzien’, klinkt het in een persbericht van CGSP Cheminots, de Franstalige vleugel van de vakbond. Daar luidt het wel dat een staking midden juni tot de mogelijkheden behoort.

Zware beroepen

De spoorbond verwijst ook naar de lijst van zware beroepen bij het overheidspersoneel die vorige week door de christelijke en de liberale vakbond werd gepubliceerd. Daarop staan heel wat spoorberoepen, zoals werknemers in de seinhuizen, arbeiders die werken aan de sporen en de bovenleidingen, het rijdend personeel (treinbestuurders en -begeleiders) en de agenten van Securail.

Maar over de lijst, die meer dan 70 beroepen bevat, is heel wat discussie. De bonden zeggen dat die te nemen of te laten is, terwijl de regering die slechts een stap in de onderhandelingen noemt. ‘In mijn ogen bestaat er geen lijst. De mening van de vakbonden is interessant, maar het is de regering die beslist’, zei bijvoorbeeld vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). De regering wil dat er eerst ook duidelijkheid is over zware beroepen in de privésector en dat het financiële plaatje wordt nagegaan.

Mocht het effectief tot een staking komen bij het spoor, dan zal die de eerste test vormen voor de minimale dienstverlening. Die is sinds begin maart van kracht, maar moest tot nu nog niet worden toegepast.

Bron: BELGA
In het nieuws
Niet te missen