Foto: Jimmy Kets

ACOD: ‘Akkoord met De Lijn is putsch door één vakbond’

De socialistische vakbond ACOD noemt het ‘laag-bij-de-gronds’ dat De Lijn een bedrijfscao heeft gesloten met maar één vakbond, het ACV, en waarschuwt dat ‘deze reorganisatie niet zomaar zal passeren’.

Het sociaal akkoord tussen De Lijn en het ACV is juridisch bindend, erkent Rita Coeck, secretaris van de socialistische ACOD. Maar daarom is het niet minder verwerpelijk, vindt ze. ‘Dit is een putsch door één vakbond, die niet eens representatief is voor het personeel van De Lijn. Bij de sociale verkiezingen haalde het ACV 35 procent van de stemmen. Dit akkoord betekent dat De Lijn dus de mening van 65 procent van het personeel niet serieus neemt.’

‘Weg van de minste weerstand’

Volgens Coeck heeft de directie van De Lijn ‘het slim gespeeld’. ‘Zij hebben de weg van de minste weerstand gekozen en die lag bij het ACV. Wij waren niet eens uitgenodigd voor de onderhandelingen van gisteren. Terwijl er voor vandaag nog een ontmoeting gepland was met de sociaal bemiddelaar. Het dan snel-snel op een akkoord gooien met het ACV, is laag-bij-de-gronds.’

Tom Van de Vreken, de woordvoerder van De Lijn, ontkent dat het zo is gelopen. ‘We hebben de voorbije weken vijfmaal met alle vakbonden aan tafel gezeten, zonder resultaat. Op onze vraag om tot een verzoeningsvergadering te komen met de sociaal bemiddelaar is als antwoord een vierdaagse staking gekomen door de leden van ACOD en de liberale ACLVB. Waarop wij zijn doorgegaan met de partner die wel wilde onderhandelen.’

Volgens Van de Vreken stopt de sociale dialoog hierbij niet. ‘Bij de concrete uitvoering van het plan op het terrein zal er zeker overleg zijn met het personeel.’

‘Geen vertrouwen in directie’

ACOD-secretaris Coeck ziet dat overleg negatief verlopen. ‘Er is absoluut geen vertrouwen tussen personeel en directie. Daar verandert dit akkoord niets aan. Er zijn in het verleden te veel en te vaak beloftes niet nagekomen. Als het plan wordt uitgerold, zullen de medewerkers van De Lijn de negatieve gevolgen aan den lijve ondervinden, zoals hun job die wegvalt of een gedwongen verhuis naar Mechelen. Dat zal niet zonder reactie passeren.’

Komen er nu al acties? ‘We gaan ons daarover beraden, maar onmiddellijke, concrete acties zijn nog niet gepland.’

De directie van De Lijn hoopt dat nieuwe onrust uitblijft, maar benadrukt tegelijk dat er ‘geen nieuwe onderhandelingen komen met de ACOD’. ‘Deze cao-tekst is definitief.’

In het nieuws