Foto: BELGA

Sociaal akkoord bij De Lijn

De directie van De Lijn en de christelijke vakbond ACV hebben een akkoord bereikt over de reorganisatie bij de vervoersmaatschappij. Vorige week werd er nog gestaakt bij De Lijn.

De twee andere vakbonden bij De Lijn, de socialistische ACOD en de liberale ACLVB, zijn niet betrokken bij het akkoord. Zij voerden vorige week nog actie en weigerden rond de tafel te gaan zitten. Maar het akkoord tussen de directie en één vakbond, het ACV, is voldoende om een bedrijfscao af te sluiten.

Wat behelst de overeenkomst?

Er komen 75 teamcoaches, wat moet leiden tot een betere omkadering van de chauffeurs. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over zestien regionale werkplekken, verspreid over heel Vlaanderen, ter vervanging van de huidige vijf provinciale kantoren.

‘Het akkoord is een cruciale stap op twee vlakken’, zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. ‘Eerst en vooral kunnen we de betrokken werknemers nu snel duidelijkheid geven. Daarnaast kunnen we uit de startblokken schieten om De Lijn klaar te maken voor de vergelijking met de privésector in 2020. Dat doen we met een betere omkadering voor de chauffeurs, een plattere managementstructuur en werkprocessen die over heel Vlaanderen gelijk zijn.’

Geen naakte ontslagen

Ook nationaal ACV-secretaris Jan Coolbrandt toont zich tevreden. ‘Het is een eerbaar en sociaal aanvaardbaar compromis. Dit is geen besparingsoefening. Er wordt 40 miljoen euro geherinvesteerd in het personeel. Er zijn geen naakte ontslagen en de verworven rechten blijven behouden.’

Door de nieuwe structuur voor de ondersteunende diensten verdwijnen tegen 2020 in totaal 286 van de 1.500 bediendejobs. ‘Het gaat om mensen die met pensioen gaan, interims en externen van wie het contract niet verlengd wordt’, aldus De Lijn.

Thuiswerk

De zestien mogelijke werkplekken moeten volgens Coolbrandt ‘een volksverhuis bij De Lijn tot een minimum beperken. Men blijft lokaal werken, maar niet noodzakelijk vlakbij, op de plaats waar men nu werkt.’

Het akkoord maakt voorts zaken als meer thuiswerk, satellietwerk en soepelere werktijden mogelijk.

In het nieuws