Foto: tdv

Rekenhof wil dat zakenclub De Warande lening terugbetaalt: ‘Onorthodox’

Het Rekenhof wil dat De Warande, een elitaire club in Brussel, de lening van de Vlaamse regering terugbetaalt en dat ze niet wordt omgezet in gratis lidmaatschappen. ‘De huidige regeling is boekhoudkundig onorthodox’, vindt het controleorgaan.

Dit voorjaar besloot de regering om de Vlaamse zakenclub De Warande opnieuw een renteloze lening van 800.000 euro toe te kennen. Een eerdere lening, uit 1987, werd al integraal terugbetaald in de vorm van lidgelden voor ministers, kabinetschefs en topambtenaren. De nieuwe lening zal opnieuw op die manier worden voldaan, wat de regering op veel kritiek kwam te staan. Het zou om een elitaire vereniging gaan, die op deze manier een verdoken subsidie krijgt.

Ook het Rekenhof gaat niet akkoord met de werkwijze. ‘Omwille van transparantie en boekhoudkundige orthodoxie verdient het aanbeveling dat de lening effectief wordt terugbetaald en dat de lidgelden worden aangerekend, hetzij op de kabinetsbegrotingen voor de ministers en de kabinetschef, hetzij op de begroting van de betrokken entiteiten voor de leidend ambtenaren.’

Buffer

Het Rekenhof hekelt voorts dat grote bedragen in de begroting zijn ingeschreven waarvan nog niet bekend is waaraan ze zullen worden besteed. Zo is er een beleidsbuffer van 247 miljoen euro voor onverwachte gebeurtenissen. Daarnaast is er een grote provisie ‘voor schuldafbouw en investeringsuitgaven’. ‘Hierdoor heeft het Vlaams Parlement bij de goedkeuring van de begroting geen zicht op de mogelijke besteding van 360 miljoen euro. De verantwoording van de besteding van deze provisies zal pas blijken in de algemene rekening 2018’, stelt het hof.

Björn Rzoska, fractieleider van Groen, heeft het over een ‘blanco cheque’. Joris Vandenbroucke van SP.A wijst erop dat de regering enerzijds de uitgaven voor de Oosterweelverbinding buiten de begroting houdt en anderzijds honderden miljoenen provisioneert. Het geeft de Vlaamse begroting een stevig ‘flou artistique’, vindt hij.

Wat betreft de Oosterweelverbinding uit het Rekenhof haar intussen traditionele kritiek dat de bouw volgens de huidige Europese regels niet buiten de begroting mag worden gehouden. Daarnaast wijst het hof erop dat het nieuwe haventracé niet in de cijfers is opgenomen. Dat het doorgaand verkeer in een grote bocht rond Antwerpen zal worden geleid, zal een invloed hebben op de tolinkomsten, maar daarvan is er nog geen spoor in het financieel model van de Vlaamse regering.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden