Foto: iStock

Vragen die je beter niet stelt aan moslims tijdens de ramadan

Moslims zijn opnieuw begonnen aan de ramadan, de jaarlijkse vastenmaand. Gelovigen krijgen vaak steeds dezelfde vragen van niet-moslims. ‘Je mag toch wel drinken?’

Voor moslims is de ramadan een belangrijk deel van hun religie. Niet-moslims begrijpen niet altijd wat de ramadan precies inhoudt. En zo krijgen moslims steeds vragen, zoals deze:

‘Je mag ook niet drinken?’

Neen. Tijdens de ramadan mag niets gedronken of gegeten worden tussen zonsopgang en zonsondergang. Eens de zon onder is, mag alles gegeten en gedronken worden.

‘Vind je het vervelend als ik wel eet of drink?’

Moslims gaan in België gewoon naar het werk tijdens de ramadan. Collega’s willen begrip tonen voor hun situatie en vinden het soms ongemakkelijk om zelf te eten of te drinken. Maar heb geen schroom om op het middaguur je boterhammen op te eten, voor moslims gaat de ramadan over meer dan eten alleen.

‘Moet iedere moslim meedoen aan de ramadan?’

Zwangere of menstruerende vrouwen, zieken, ouderen, kinderen en mentaal zwakken moeten niet deelnemen aan het vasten. Ze kunnen wel deel uitmaken van het gebeuren door extra te bidden of eten klaar te maken voor minderbedeelden.

‘Heeft vasten een negatieve invloed op de gezondheid?’

Het vasten mag verbroken worden wanneer de gelovige zich ziek voelt. Maar als de ziekte van korte duur is, moet die dag wel ingehaald worden. Dat kan vanaf vijf dagen na het Suikerfeest.

De effecten van het vasten op de gezondheid zijn afhankelijk van persoon tot persoon. De ene valt af, de andere komt bij. Dat hangt af van wat je eet en wanneer je kiest om te eten.

‘Wat met seks en roken?’

Tijdens het vasten zijn seksuele activiteiten verboden. Eens de zon onder, mag het weer wel, tot de zon opkomt. Hetzelfde geldt voor roken.

‘Wat is het moeilijkst?’

Dat is voor elke moslim anders. Sommigen hebben honger, anderen hebben dorst, nog anderen moeten van de sigaretten afblijven. Maar het is ook best zwaar altijd te moeten antwoorden: ‘Nee, ik mag ook geen water drinken.’

Ramadan

De ramadan valt traditioneel tijdens de negende maand van de islamitische kalender. Het begin en einde ervan hangen samen met de stand van de maan, dus valt die periode niet overal op hetzelfde moment. In België begon de ramadan ’s avonds zondag 5 mei tot ’s avonds dinsdag 4 juni. Het einde van de ramadan wordt gevierd met het Suikerfeest.

Veel moslims in België eren deze religieuze traditie, die een van de vijf pijlers van hun geloof vormt. Tijdens de ramadan vasten moslims niet alleen, ze doen ook aan zelfreflectie. Door het vasten wordt de ziel van zonden gereinigd en gedenken gelovigen dat de profeet Mohammed de eerste van zijn openbaringen ontving. Deze openbaringen vormen samen de Koran.

De ramadan is niet alleen religieus, maar ook sociaal belangrijk. Na zonsondergang komen families samen om de iftar, het avondmaal te nuttigen. Vlak voor zonsopgang eten ze een sahoor, een ontbijt.

De podcasts van De Standaard