Foto: Photo News

N-VA wil minder leefloon voor wie kind niet naar kleuterschool stuurt in Antwerpen

Leefloners die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen, krijgen minder leefloon. Het is één van de punten van het N-VA-programma in Antwerpen, dat de leden vandaag goedkeuren. De N-VA wil zo vermijden dat kinderen met een taalachterstand aan het lager onderwijs beginnen.

Het verkiezingsprogramma van N-VA in Antwerpen is een lijvig document van ruim honderd bladzijden geworden, waarin vooral wordt voortgebouwd op het beleid van burgemeester Bart De Wever en zijn stadsbestuur de voorbije zes jaar. Dat betekent onder meer doorgaan met de 'war on drugs' en de politie meer hulpmiddelen bieden om de strijd met (drugs)criminaliteit aan te pakken, zoals drones, bodycams en dashcams.

Het cameranetwerk moet van vijfhonderd naar duizend camera's gaan en er zouden 'stadsmariniers' op het toneel verschijnen: door de burgemeester aangestuurde aanspreekpunten per buurt met eigen bevoegdheden en middelen, die door mensen en diensten samen te brengen veiligheids- en leefbaarheidsproblemen structureel moeten oplossen.

Leefloon koppelen aan kleuterschool

Een opmerkelijk voorstel is het gebruiken van het leefloon als stok achter de deur om kinderen naar de kleuterschool te krijgen. ‘In Antwerpen is bijna zeventig procent van de 0- tot 9-jarigen van vreemde afkomst’, legt De Wever uit aan VRT Nws. ‘In heel veel van die gezinnen wordt thuis geen Nederlands gesproken. Die kinderen moeten naar de kleuterschool om de taal te verwerven.’

‘We denken eraan om mensen die een beroep doen op het leefloon “een korting” te geven op het leefloon als ze hun kinderen niet naar school sturen’, aldus De Wever.

N-VA wil het verder mogelijk maken om mensen die voor overlast zorgen, uit hun sociale woning te zetten. ‘Mensen die het leven in sociale blokken onmogelijk maken door sabotage, vandalisme, sluikstorten of overlast moeten kunnen worden uitgezet’, vindt De Wever. ‘Dat moet een grond worden voor het verbreken van het contract.’ Volgens De Wever gaat het om positief bedoelde maatregelen die de Antwerpenaar vooruit kunnen helpen.

'Willen weer incontournable zijn'

Andere nieuwe of al onlangs gelanceerde plannen van N-VA voor Antwerpen zijn een nultolerantie voor locaties die haatpredikers een forum bieden, een eigen Antwerps vervoerbedrijf én verkeerscentrum, een nieuwe poging om een multifunctioneel voetbalstadion aan de Schelde te bouwen, een themajaar rond Antwerpse tradities en dialecten, een hervorming en uitbreiding van de A-kaart, verplichte gemeenschapsdienst voor sluikstorters, een openluchttheater op Linkeroever en het in gebruik nemen van nog meer onbenutte ondergrondse traminfrastructuur.

'Vanaf vandaag gaan we echt in campagnemodus', zegt Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau. 'In de pers lezen we dat de strijd eigenlijk al gestreden is en we de overwinning al op zak hebben, maar we mogen niet achterover leunen. We gaan weer helemaal alleen staan, de andere partijen gaan op elkaars schouders proberen te staan om ons te kloppen. We zullen moeten zorgen dat we weer "incontournable" zijn.'

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden