Foto: BELGA

ACOD en ACLVB plannen staking bij De Lijn

De socialistische en de liberale vakbond bij De Lijn hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 17 mei tot en met 20 mei. Dat bevestigt federaal secretaris Rita Coeck van ACOD Tram-Bus-Metro. De Lijn betreurt de stakingsaanzegging.

De bonden vinden dat de directie geen bereidheid toont om in te gaan op hun vraag om het reorganisatieplan bij de Vlaamse vervoersmaatschappij bij te sturen. De oproep tot staking geldt voor alle personeelscategorieën, zegt Coeck.

De christelijke bond roept niet op tot staking. Jan Coolbrandt van ACV Openbare Diensten bevestigt weliswaar dat gesprekken over de impact van de reorganisatieplannen op het personeel zijn vastgelopen, maar zegt dat er nog een verzoeningsvergadering met een sociaal bemiddelaar gepland is op 7 mei.

'Om deze verzoeningspoging niet te hypothekeren, sluit het ACV zich niet aan bij de oproep van ACOD en ACLVB en zet tot nader order alles op het overleg', aldus Coolbrandt.

De directie van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij betreurt dat de socialistische en de liberale vakbond een stakingsaanzegging hebben ingediend. 'We blijven openstaan voor dialoog', zegt woordvoerder Tom Van de Vreken. 'We kijken uit naar het verzoeningsmoment komende maandag.'

Ook in februari was er al een actiedag tegen het reorganisatieplan. De vakbonden kanten zich tegen de nieuwe structuur bij De Lijn, die al goedgekeurd werd door de raad van bestuur. Daardoor zal het aantal managementfuncties en het aantal bedienden dalen. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen. Er komen geen naakte ontslagen, wel worden bedienden niet vervangen bij pensionering of spontaan vertrek.

Bron: BELGA
In het nieuws