Welk deel van de verkoopprijs ontvang ik als vruchtgebruiker van een woning?

Ik bezit het vruchtgebruik van een woning. Op welk deel van de verkoopopbrengst heb ik als 77-jarige man recht bij de verkoop van het goed? Graag zou ik het percentage weten.

H.T.

‘Als leidraad ...