Foto: ssj
Anne Sobrie: “Verkiezing mag niet langer een pure talentelling zijn”

Vlaamse oppositie zet lijst open voor iedereen, ook anderstaligen

De Vlaamse oppositie in Sint-Genesius-Rode zet haar lijst open voor anderstaligen. “De gemeenteraadsverkiezingen mogen niet langer een talentelling zijn”, klinkt het.

De gemeenteraad in Sint-Genesius-Rode is al jaren opgedeeld in twee grote blokken. Aan de ene kant zijn er de Franstaligen van de lijst IC-GB - met onder meer burgemeester Pierre Rolin (CDH), federaal minister Sophie Wilmès (MR) en schepen Eric Libert (DéFi) - die met 17 van de 25 zetels de absolute meerderheid heeft. Aan de andere kant zijn er de Vlamingen die met acht zetels in de oppositie zitten.

Die strakke opdeling tussen een Nederlandse en Franstalige lijst, maakt dat Rodenaren tijdens de gemeenteraadsverkiezing toch vooral volgens hun taal stemmen. De Vlaamse oppositie beseft dat ook, en probeert daarom het roer om te gooien. “Wij zijn een partij die er wil zijn voor de bevolking, die de mensen wil helpen, en dit over de taalgrenzen heen. Wij zijn en blijven natuurlijk een Vlaamse lijst, maar wel een die openstaat voor iedereen. Anderstaligen zijn meer dan welkom”, zegt schepen Anne Sobrie. “Op dit moment hebben we al een Franstalige die zeer geïnteresseerd is.”

Nog geen naam

De naam van de lijst, die in 2012 nog Respect heette, is nog niet bekend. Ook de samenstelling is nog verre van rond. Over wie de lijst mag trekken, en zo goed als zeker schepen wordt, zijn ook nog geen knopen doorgehakt. “De uittredende gemeenteraadsleden zullen er een plaats op krijgen”, stelt Sobrie. “Nieuw is dat iedereen zich als onafhankelijke zal aandienen, en dus niet meer partijgebonden is.”

Of deze koerswijziging voldoende is om de meerderheid te behalen, lijkt niet meteen waarschijnlijk. “We hopen vooral om stabiel te blijven, en ons schepenambt te behouden. Anders hebben we niets meer te zeggen. Begin deze eeuw hadden we nog twee schepenen. Dat opnieuw bereiken, zou mooi zijn”, zegt Sobrie. De enige manier waarop IC-GB de meerderheid kan kwijt spelen, is als de Franstaligen er niet in zouden slagen om eenheidslijst te vormen.

Programma

De oppositie wil er nog niet op vooruitlopen, en concreet zich momenteel op de opmaak van het verkiezingsprogramma. Daarvoor wordt afgelopen week rondetafelgesprekken gehouden, waarop iedereen welkom was. “We willen weten waar de inwoners echt van wakker liggen, en een programma opstellen dat daarmee rekening houdt”, besluit Sobrie.

De podcasts van De Standaard