camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Kort & bondig

We mogen meer verwachten van politici

Naar aanleiding van het opiniestuk van David Van Reybrouck en Claudia Chwalisz over Europese burgerdialoog (DS 14 februari), vroeg Steven Van Hecke zich af waarom beleidsmakers verworven macht zouden afstaan (DS 15 februari). Hij beargumenteerde dat democratische verkiezingen politici legitimeren om eigen plannen te ontrollen (de kiezer heeft er immers voor gekozen). De redenering luidt dat zij bijgevolg geen boodschap hebben aan inbreng van burgers. Burgerparticipatie is dan ongeloofwaardig en gaat beter op de schop. Dit terwijl de – ontegensprekelijke – legitimiteit van democratische verkiezingen op zich niets zegt over de potentie van wat zich erna kan aandienen.

In het nieuws