Foto: Photo News

Michel laat terugkeerbeleid evalueren

De federale regering wil haar ‘kordaat en menselijk’ migratiebeleid voortzetten, maar zal rekening houden met de aanbevelingen van het Soedan-rapport. Dat heeft premier Charles Michel vrijdagnamiddag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Tegelijk kondigde hij ook een evaluatiecommissie aan die het terugkeerbeleid onder de loep neemt.

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen Dirk Van den Bulck gaf in de Kamercommissie uitleg bij het rapport dat zijn dienst aan de regering heeft overgemaakt over de repatriëring van een tiental Soedanezen en een aantal getuigenissen over folteringen of mishandelingen na hun terugkeer.

Dat er voor die repatriëringen beroep is gedaan op een identificatiemissie van het Soedanese regime - met een zeer slechte naam op het vlak van mensenrechten - had al voor discussie gezorgd. Van den Bulck zei dat zo’n missie ‘op zich niet problematisch’ moet zijn op voorwaarde dat er voldoende voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd. Zo moet er vooraf voor elk van de betrokken Soedanezen voldoende onderzocht moet worden of ze nood hebben aan bescherming.

Die voorzichtigheid is ook nodig voor mensen die geen asiel aanvragen, maar dreigen uitgewezen te worden, zeker naar een land als Soedan. De redenering dat het weigeren om asiel aan te vragen een teken is dat de betrokkenen geen risico lopen, is volgens Van den Bulck ‘zeer betwistbaar’.

De regering neemt de aanbeveling om het onderzoek naar de nood aan bescherming te verdiepen, ter harte. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zal de modaliteiten daarrond uitwerken en voorleggen aan de regering.

Premier Michel kondigde ook aan dat er voor minstens twee jaar een evaluatiecommissie rond terugkeer en uitwijzingen op poten zal gezet worden. In die commissie zal een professor zetelen, samen met mensen van de federale politie, de algemene inspectie van de federale politie, de Dienst Vreemdelingenzaken, het CGVS, Fedasil en pilotenverenigingen. De commissie zal na een jaar een tussentijds rapport afleveren.

Bron: BELGA

De podcasts van De Standaard