Foto: Photo News

Michel: ‘Diep respect voor burgers die migranten opvangen’

Premier Charles Michel (MR) zegt in een interview met de krant Le Soir dat hij een ‘diep respect’ heeft voor families die transmigranten opvangen. Hij heeft echter een duidelijke boodschap voor de transmigranten: ‘Vraag asiel aan.’

Aan het Noordstation in Brussel protesteerden enkele weken geleden een paar duizend mensen tegen een actie van de federale politie met betrekking tot de transmigranten in het Maximiliaanpark. Het park was echter leeg voordat de politie zou aankomen omdat vrijwilligers alle transmigranten hadden weggebracht. En dat is niet zo uitzonderlijk. Elke avond engageren vrijwilligers zich om de honderden transitmigranten in het Maximiliaanpark een slaapplaats te bieden. Al vier maanden lang, overal in het land.

Zowel de migratie- en asielpolitiek van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) als de federale regering kwamen de laatste keren meermaals onder vuur te liggen. Premier Michel komt in een interview met Le Soir nog eens terug op die kwestie. Hij benadrukt dat hij een ‘diep respect’ heeft voor de vele vrijwilligers die transmigranten opvangen. ‘Ik ben misschien zelfs trots om vast te stellen dat veel burgers die reflex van generositeit hebben’, aldus Michel, die trots is ‘op het licht en de warmte’.

Michel heeft in het interview ook een duidelijke boodschap voor transmigranten. ‘Vraag asiel aan. Het netwerk van Fedasil is in staat om iedereen onder te brengen. Treed in het kader van de rechtsstaat.’ Volgens de premier zal die asielprocedure voor velen een oplossing zijn, maar als de procedure niets oplevert, moet de terugkeerpolitiek toegepast worden. We kunnen niet de boodschap geven aan de rest van de wereld dat iedereen hier welkom is, besluit Michel.

In het nieuws