Foto: Guy Puttemans

Chef Defensie mikt op 10 miljard aan contracten in 2018

‘2018 is het jaar van de waarheid’, zei chef Defensie (CHOD) Marc Compernol op de nieuwjaarsreceptie van Defensie. Die waarheid, daaronder verstaat hij een pak aanwervingen, duidelijkheid over de pensioenen en voor liefst 10 miljard aan aankoopdossiers.

De CHOD hield zijn toespraak in het Legermuseum in Brussel, voor een zaal vol sterren en strepen uit alle componenten van het leger. ‘We hebben in 2017 de basis gelegd voor een hele reeks belangrijke investeringen’, zei hij. ‘De vervanging van de F-16’s , de nieuwe fregatten en mijnenjagers, de nieuwe voertuigen voor de landcomponent, drones... Er zal dit jaar voor 10 miljard aan investeringen op de tafel van de regering komen. Dat is ongezien.’

Over het budgettair belangrijkste van die dossiers, de aankoop van nieuwe 34 gevechtsvliegtuigen voor 3,6 miljard euro, zal wel nog wat gebakkeleid worden de komende maanden. Voor de Brits-Europese Eurofighter en de Amerikaanse F-35 werd vorig jaar tijdig een dossier ingediend. Het Franse Dassault deed dat voor zijn Rafale niet, maar deed direct via de regering een aanbod. Op 14 februari worden de ‘best and final offers’ verwacht, in principe kan Frankrijk dan nog altijd terug inpikken. Compernol houdt zich op de vlakte maar zegt wel: ‘Wij hebben een procedure opgestart en een aantal bedrijven hebben een correct dossier ingediend.’ Maar of daarachter een ‘punt uit’ past, dat beslist de regering dus.

Militairen trainen

Nu het dreigingsniveau gezakt is van 3 naar 2, is de eerste prioriteit voor de militairen trainen, zegt de CHOD. ‘Dat is essentieel. We zijn een aantal reflexen kwijt door de operatie Vigilant Guardian, daar moet op gewerkt worden. Met name grote, complexe operaties, met meerdere eenheden.’

Daarna moeten de troepen terug in operaties. ‘De veiligheid in België, die begint niet op de stoep van de premier. In de Hindukoesj en de sub-Sahara, daar moeten we zijn. Het is omdat IS daar op de knieën zit dat hier het dreigingsniveau kan zakken. We kunnen nu het “nieuwe normaal”, met militairen in elke straat, achter ons beginnen laten.’

Meer instroom

Waar Compernol voorts op hamerde, zijn de aanwervingen. Er gaat de komende jaren veel volk op pensioen bij het leger, de instroom moet omhoog. ‘Zonder soldaten geen defensie, technologie alleen volstaat niet. We moeten daarom werk maken van alternatieve carrières. Bijvoorbeeld op het vlak van cyber. Mensen die eerst bij ons komen, een opleiding volgen en een jaar of vijf-zes blijven voor ze uitzwermen naar de privé. Of omgekeerd. Ze zouden na een paar jaar ook kunnen terugkomen, in managementfuncties bijvoorbeeld. Ik roep het bedrijfsleven op om samen te bekijken tot welke oplossingen we kunnen komen.’

Er is werk aan de winkel om mensen na hun aanwerving ook in het leger te houden, maar Compernol hoopt dat ook daar een kentering op gang zal komen. ‘Als ik zie welk materieel eraan komt! Ik vind het jammer dat ik zelf geen 25 meer ben.’


De podcasts van De Standaard