Foto: Photo News

Legervakbond tevreden met lager dreigingsniveau

De beslissing om het dreigingsniveau te verlagen van niveau 3 naar niveau 2 wordt tevreden onthaald bij VSOA Defensie, de liberale legervakbond. Bij de politie is men echter minder tevreden.

Het dreigingsniveau in ons land wordt bijgesteld van drie naar twee, het normale niveau, behalve op enkele strategische plaatsen. Dat heeft onder meer tot gevolg dat er een ‘proportionele daling’ zal zijn van het aantal militairen in het straatbeeld. Edwin Lauwereins, voorzitter van vakbond VSOA Defensie, reageert tevreden.

Volgens Lauwereins kunnen militairen nu weer focussen op hun kerntaak, ‘training en buitenlandse zendingen’. ‘Bepaalde competenties zijn de afgelopen maanden niet meer zo goed getraind. Er moet nu snel werk gemaakt worden van het verbeteren van die competenties. Er zijn soldaten die nog geen enkele dag gedaan hebben waarvoor ze aangeworven werden. Ook op sociaal-familiaal vlak is deze beslissing goed nieuws.’

‘Maar als het dreigingsniveau volgende maand weer wordt opgevoerd, dan zijn de militairen er weer’, zegt Lauwereins. ‘We zijn er om te dienen.’

Hoge werkdruk voor politie

Maar de verlaging van het dreigingsniveau is voor de politie niet per se goed nieuws. Dat vreest althans Vincent Gilles, de voorzitter van de liberale VSOA Politie. Hij wijst erop dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden als politieagenten opdrachten moeten uitvoeren die militairen tot nu toe op zich namen. Voorlopig hebben de politiebonden wel nog geen duidelijk zicht op wat de gevolgen voor de politie precies zullen zijn.

Bovendien merkt Gilles op dat de politie nu zelf kampt met een personeelstekort. ‘Bovendien blijft niveau 3 bestaan voor specifieke evenementen. De werkdruk zal dus hoog zijn.’

Bewakingssector zag het aankomen

‘Een heleboel bedrijven hadden al geanticipeerd op de beslissing’, zegt Jan Cappelle van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) in een reactie op de vraag of bewakingsfirma’s nu veel minder opdrachten zullen krijgen. Volgens hem was ‘de vraag door de markt dus al afgevlakt.’

‘Het is normaal dat de regering pas een beslissing neemt als ze absoluut zeker is’, zegt Cappelle, ‘maar bedrijven die voor de bewaking moeten betalen, anticiperen daar gewoonlijk op.’ Anderzijds zullen er volgens de woordvoerder ook bedrijven zijn ‘die van hun internationale hoofdkwartieren toch nog de vraag zullen krijgen om de supplementaire inspanning die ze gedaan hadden na de aanslagen in Parijs en Brussel, te handhaven. Mogelijk zal het daardoor met het schrappen van bewakingsopdrachten misschien wel meevallen.’

En tenslotte is het ook afwachten welke aanbevelingen het Crisiscentrum de komende tijd nog zal uitvaardigen. ‘Misschien komen vanuit het Crisiscentrum aanbevelingen die inhouden dat er nog opdrachten genoeg blijven voor beveiligingsfirma’s.’

Bron: BELGA