Foto: BELGA

‘Dreigingsniveau gaat maandag opnieuw omlaag’

Naar alle waarschijnlijkheid wordt maandag het dreigingsniveau in ons land bijgesteld van drie naar twee, klinkt het in regeringsbronnen. Niveau drie zal allicht wel van kracht blijven voor enkele specifieke gevoelige doelwitten.

Maandag komen alle betrokken diensten bijeen en wordt de analyse gemaakt. De definitieve beslissing om het dreigingsniveau te verlagen ligt bij het Ocad.

België bereidt zich weliswaar al even voor op een bijstelling van de dreiging, nu IS in het Midden-Oosten op zijn laatste benen loopt en ons land al even gespaard blijft van aanslagen.

Sinds de aanslagen in Parijs van november 2015 staat het dreigingsniveau voor het hele land onafgebroken op drie. Na de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 werd zelfs enkele dagen niveau vier afgekondigd.

De gevolgen van een daling naar twee zijn groot: militairen kunnen grotendeels uit het straatbeeld verdwijnen, veiligheidsmaatregelen bij grote evenementen kunnen worden teruggeschroefd en de extra beveiliging van politiekantoren kan worden afgebouwd. De Nationale Veiligheidsraad moet beslissen over het exacte pakket maatregelen.

Vier dreigingsniveaus

Het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging (Ocad), dat onder Binnenlandse Zaken en Justitie valt, beslist op basis van informatie van de politie- en inlichtingendiensten autonoom over het dreigingsniveau. Het Crisiscentrum (Binnenlandse Zaken) vertaalt dat in concrete, variabele maatregelen voor alle betrokken diensten.

  • Niveau 1 (laag): geen bedreiging
  • Niveau 2 (gemiddeld): dreiging weinig waarschijnlijk
  • Niveau 3 (ernstig): dreiging mogelijk en waarschijnlijk
  • Niveau 4 (zeer ernstig): dreiging ernstig en zeer nabij