Foto: BELGA

SP.A: ‘Laat ook na veertien weken abortus toe’

Oppositiepartij SP.A roept op een centrum in ons land aan te duiden waar abortus in uitzonderlijke gevallen ook na veertien weken mogelijk is. Dat bericht De Morgen zaterdag.

In ons land kunnen vrouwen hun zwangerschap laten onderbreken tot 14 weken. Na die termijn zijn enkel uitzonderingen om medische redenen mogelijk. In Nederland is de termijn langer, en worden tot 22 weken behandelingen uitgevoerd. Om die reden laten jaarlijks zo’n 500 Belgische vrouwen in Nederland een abortus uitvoeren.

Maar vanaf 8 december sluiten zeven van de vijftien Nederlandse abortusklinieken door een faillissement. En dat heeft een grote impact, zegt SP.A-Kamerlid Monica De Coninck. ‘De Nederlandse minister van Volksgezondheid heeft al gezegd dat Nederlandse vrouwen voorrang zullen krijgen in de overblijvende centra. Dat betekent dat er voor Belgische vrouwen nog amper plek zal zijn.’

De Coninck pleit er daarom voor om één Belgisch centrum aan te duiden waar abortus ook na 14 weken mogelijk is.

Bron: BELGA
In het nieuws