Foto: Joris Herregods

Puurs en Sint-Amands worden Puurs-Sint-Amands

De gemeente die in principe op 1 januari 2019 ontstaat uit de fusie van Puurs en Sint-Amands zal gewoon Puurs-Sint-Amands heten. Dat hebben de twee huidige gemeentebesturen beslist. Volgens de Puurse burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) gaat het om een keuze voor eenvoud die erop wijst dat ‘de identiteit van de twee gemeenten behouden zal blijven’.

Van den Heuvel denkt ook dat het draagvlak onder de bevolking allicht het grootst is voor de naam Puurs-Sint-Amands. ‘We blijven op deze manier zowel de economische sterkte van Puurs als de toeristische troeven van Sint-Amands volop uitspelen’, zegt hij. ‘Verder is het ook een voorzichtige keuze met het oog op de toekomst. We kiezen bewust niet voor de naam Klein-Brabant, want dat is onze politiezone en toeristische regio waar ook Bornem toe behoort. Indien er ooit ook nog een fusie met Bornem zou komen, kunnen we er dan nog altijd voor opteren.’

De princiepsbeslissing om te fuseren viel al in september, de definitieve goedkeuring - inclusief de nieuwe naam - staat gepland voor 20 november tijdens gelijktijdige gemeenteraadszittingen in beide gemeenten. Intussen besliste Puurs ook al de gemeentebelasting te laten dalen van 7,7 naar 7,5 procent, Sint-Amands voert een daling uit van 8,3 naar 7,9 procent. In 2019 is het de bedoeling voor de hele fusiegemeente op 7,5 procent uit te komen, dankzij de verwachte financiële opsteker die de fusie zou betekenen.

Bron: BELGA
In het nieuws