Foto: BELGAIMAGE

Regels tegen sociale dumping aangescherpt

De Europese ministers van Werk bereikten gisteravond laat een akkoord over een aanscherping van de regels voor gedetacheerde werknemers. Tot ongenoegen van sommige landen van Oost-Europa.

Het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek wordt de nieuwe norm voor gedetacheerden – werknemers die naar een ander EU-land trekken om er tijdelijk aan de slag te gaan in vooral de bouw- of transportsector. Dat principe, dat komaf moet maken met de huidige minimumlonen en zo de sociale dumping moet terugdringen, was al verworven voor de vergadering van de Europese ministers van Arbeid begon.

Maar er lagen nog drie knelpunten op tafel. Inzake de duur van de detachering had Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) een termijn van 24 maanden naar voren geschoven. De Franse president Emmanuel Macron vond dat niet ver genoeg gaan en drong al van bij zijn verkiezing aan op twaalf maanden. Hij kreeg daarbij de steun van Duitsland, Nederland en België. Het laatste compromisvoorstel dat Estland als voorzitter op tafel legde, voorzag in achttien maanden en haalde het.

Overgangsperiode van vier jaar

De tweede knoop sloeg op de overgangsperiode die de lidstaten krijgen om de nieuwe richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Normaal bedraagt die twee jaar. Om de landen van Oost-Europa tegemoet te komen, landde men uiteindelijk op vier jaar.

Een derde heikel punt was de transportsector. Verschillende landen uit Oost-Europa, maar ook Ierland, Spanje en Portugal, drongen erop aan dat het nieuwe principe inzake detachering pas zou ingaan als de onderhandelingen afgerond zijn over speciale wetgeving voor de transportsector. Uiteindelijk kregen ze die toezegging van Marianne Thyssen.

Strijd tussen oost en west

Het ging er bij momenten hevig aan toe. Zo waarschuwde de Tsjechische minister de West-Europese landen dat ze beter geen uitkomst doorduwden via een stemming met gekwalificeerde meerderheid.

‘Als er nog meer stappen gezet worden die wijzen op een gebrek aan respect voor de Centraal-Europese landen, zitten we binnenkort niet ver af van een Tsjexit’, zei Michaela Marksova. Ze verwees naar de uitslag van de verkiezingen zaterdag in haar land, waarbij populisten en eurokritische partijen erop vooruitgingen.

En zo riskeerden de onderhandelingen voor een deel weer uit te draaien op een strijd tussen West- en Oost-Europa – volgens Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het grootste gevaar voor de eenheid binnen de EU sinds de Brexit. Voor Thyssen was er veel aan gelegen om de doorbraak in dit dossier binnen te halen én minstens enkele landen uit Oost-Europa te laten instemmen met de compromistekst.

Omdat unanimiteit er niet in zat, moest uiteindelijk toch een stemming bij gekwalificeerde meerderheid de doorslag geven. Er stemden 21 landen voor, waaronder Estland, Bulgarije, Roemenië, Slovenië en Tsjechië. De slotonderhandelingen met het Europees Parlement kunnen beginnen.

In het nieuws
Niet te missen