Foto: jdv

Nevele verliest naam na fusie met Deinze

De gemeente Nevele zal na de fusie met de stad Deinze die naam overnemen. Dat melden CD&V-burgemeesters Jan Vermeulen (Deinze) en Johan Cornelis (Nevele) dinsdag. De fusiestad krijgt wel de baseline ‘Het Land van Nevele’, al kan die nog aangepast worden.

Eind 2017 wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd, samen met een akkoord over de dertig straatnamen die Deinze en Nevele gemeenschappelijk hebben. Ook enkele fiscale maatregelen in het fusieakkoord zijn vandaag voorgesteld.

De dertig identieke straatnamen in Deinze en Nevele krijgen een nieuwe naam aan de hand van een systeem dat de impact van de naamsverandering moet minimaliseren. Straten met minder huizen, ondernemingen en inwoners krijgen een nieuwe naam, maar als er twijfel bestaat mag Nevele de knoop doorhakken. Een straatnamencommissie zal nieuwe straatnamen zoeken en voorstellen aan de gemeenteraden.

Wat de fiscaliteit betreft wordt in het voorstel telkens de laagste aanslagvoet gehanteerd van wat nu gangbaar is in elke individuele gemeente. De algemene gemeentebelasting voor gezinnen en bedrijven in Nevele wordt geschrapt. In Deinze werd die belasting in 2010 al geschrapt.

Voor de definitieve goedkeuring van de fusie is de gemeenteraad op 19 december als streefdatum naar voren geschoven. Het is de bedoeling om vanaf 1 januari 2019 als fusiegemeente door het leven te gaan, zoals het fusiedecreet het voorziet. De nieuwe fusiegemeente zal meer dan 43.000 inwoners tellen.

Bron: BELGA
In het nieuws