Foto: Sebastian Steveniers

Kerk belegt voortaan alleen nog ‘groen’

De Belgische bisdommen trekken zich terug uit investeringen in fossiele brandstoffen. Andere katholieke instellingen uit de hele wereld doen hetzelfde.

Ruim veertig katholieke instellingen draaien vanaf vandaag hun investeringen in kolen en olie terug. Ze hebben hun bankiers gevraagd hun geld te herbeleggen in duurzame energiewinning. Met die divestering geven ze gehoor aan de oproep tot ‘ecologische bekering’ die paus Franciscus twee jaar geleden deed in zijn groene encycliek Laudato si. 

Onder de initiatiefnemers springen, behalve de Australische jezuïetenorde en de Franciscanen van Assisi, de Belgische bisdommen in het oog. Onze bisschoppen zijn daarmee voorlopers op het wereldtoneel – nooit eerder heeft een voltallige bisschoppenconferentie haar investeringen in fossiele beleggingen teruggetrokken.

Hoeveel geld de veertig instellingen met zijn allen uit de koolstofeconomie weghalen, is niet bekendgemaakt. Maar in België alleen al kan het in de miljoenen lopen, zegt Geert De Kerpel, woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. ‘Die beleggingen zijn grotendeels bij de grootbanken ondergebracht. Onze economen gaan samen met hun fondsenbeheerders inventariseren over welke fossiele investeringen en welke bedragen het gaat, en bekijken hoe we daar kunnen uitstappen om het geld “groen” te herinvesteren.’ 
Behalve de bisdommen hebben nog andere spelers in ons land toegezegd om niet langer in fossiele brandstoffen te investeren. Daarbij Broederlijk Delen, Welzijnszorg,  Pax Christi Vlaanderen en Oikocredit België, een christelijke sociale investeringsorganisatie.

De Belgische bisschoppen spelen een voortrekkersrol. Waarom?

Geert De Kerpel: ‘In de Bijbel staat dat de mens de aarde niet van God in eigendom heeft gekregen. Hij heeft haar slechts in bruikleen. Dat “rentmeesterschap” vraagt  van christenen een zorgvuldige omgang met de schepping. Door fossiele energiewinning niet langer te financieren, hopen de bisdommen bij te dragen aan het wereldwijde streven om de temperatuur op aarde  niet meer dan 2 graden te doen oplopen, zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs.’ 

Kunnen bisdommen méér doen? Kerkgebouwen zijn zelden goed geïsoleerd, en worden vaak nog met fossiele brandstoffen gestookt.      

‘Er zijn al Belgische kerkgebouwen die hun energie halen uit zonnepanelen, net als kerken die prima geïsoleerd zijn. Er lopen experimenten met vloerverwarming uit warmtepompen. En het enthousiasme van kerkbesturen om zonnepanelen te leggen, is groot. Maar het stoot in de praktijk soms op een njet van de overheid, wanneer een kerk bescherming geniet als monument of als landschapselement. Het gaat ook om meer dan alleen kerkgebouwen. Het katholiek onderwijs, toch geen kleine speler in ons land, heeft onlangs bij een groepsaankoop een bestelling van 200 gigawatt groene elektriciteit kunnen plaatsen. Dat is héél veel.’

Reizen per vliegtuig geldt, wat CO2-uitstoot betreft, als een zware klimaatzonde. Een zonde waaraan een wereldkerk als de katholieke Kerk zich vermoedelijk vaak bezondigt?

‘Dat valt niet altijd te vermijden, verplaatsingen moeten ook praktisch en betaalbaar blijven. Ik heb in elk geval nog niet gehoord dat de paus van  kardinalen verlangt dat ze voortaan per trein in plaats van per vliegtuig naar Rome zouden reizen.'

De podcasts van De Standaard