Foto: BART DEWAELE

Nóg 50 jaar voor Vlaams fietsnetwerk af is

Aan het huidige tempo duurt het nog vijftig jaar vooraleer het Vlaams Bovenlokaal Fietsroutenetwerk af is, terwijl dat eind 2012 al klaar had moeten zijn. Dat zegt het Rekenhof in een kritisch verslag over de Vlaamse fietsinfrastructuur. Mobiliteitsminister Ben Weyts erkent de achterstand, maar wijst erop dat de ambitie om jaarlijks 100 miljoen euro te investeren streng wordt opgevolgd.

Het Bovenlokaal Fietsroutenetwerk (BFF) werd gelanceerd rond de eeuwwisseling en moest een netwerk van verbindingen worden voor functionele verplaatsingen. Het moest de Vlamingen aanmoedigen ook de fiets te nemen voor verkeer naar het werk, de school of de winkel. Het is nog steeds een van dé mobiliteitsuitdagingen van de huidige regering: de Vlaming neemt wel de fiets voor een tochtje op zondag, maar niet om te gaan werken.

Het Rekenhof ging na hoe het is gesteld met de 12.086 kilometer die het netwerk moeten gaan vormen. De conclusie is niet hoopgevend. 'Gemiddeld wordt 75 kilometer aan nieuwe fietspaden per jaar aangelegd', stelt het Rekenhof in zijn rapport.

'Nog 3.637 kilometer wacht op aanleg en 4.444 kilometer op aanpassing. Aan dit tempo zou het nog bijna vijftig jaar duren voor het volledige netwerk gerealiseerd is, terwijl het eind 2012 klaar had moeten zijn.'

Minder dan een derde van de fietspaden op het bovenlokaal netwerk voldoet aan de kwaliteitsstandaarden, terwijl het met de fietsersveiligheid achteruit blijft gaan. Het aantal fietsers onder de verkeersslachtoffers is intussen toegenomen tot één op vier. Vooral het aantal lichtgewonden gaat omhoog, terwijl de fiets slechts instaat voor 11 procent van de functionele verplaatsingen.

Weyts wijst lokale besturen op verantwoordelijkheid

Ben Weyts onderschrijft de resultaten van het Rekenhof, maar wijst ook de lokale besturen op hun verantwoordelijkheid. Vlaanderen heeft immers maar een 3.500-tal kilometer in eigen beheer. De minister beloofde dit voorjaar om de resterende jaren van deze legislatuur elk jaar 100 miljoen euro uit te trekken om de fietsinfrastructuur te verbeteren. De focus ligt op de ‘Vlaamse ruit’.

Veel te weinig, vindt SP.A. 'Ik vraag nogmaals aan minister Weyts om de fietser te laten profiteren van de kilometerheffing voor vrachtwagens, door een deel van de opbrengsten te gebruiken voor meer en betere fietspaden', zegt fractieleider Joris Vandenbroucke. 'Nu oormerkt de minister deze middelen enkel voor wegenwerken. Als we mensen uit de file willen krijgen, moet het tempo voor de aanleg van fietspaden drastisch verhoogd worden.'

Het is aan de Vlaamse regering om het op te nemen voor de zwakste weggebruikers, vindt Groen. 'Zeker nu we in een tijd leven waarin het aantal fietsers omhoog zou moeten. Deze cijfers zetten absoluut niet aan tot het gebruik van de fiets. We hopen dat dit rapport de Vlaamse regering een duw in de goede richting zal geven, met meer investeringen in veilige fietsinfrastructuur als resultaat.'

Bron: BELGA

De podcasts van De Standaard