• Twaalf raadsleden stemden voor in Sint-Amands, zes tegen.

Gemeenteraadsleden Sint-Amands en Puurs stemmen voor fusie

In Puurs heeft de gemeenteraad maandagavond zoals verwacht de princiepsbeslissing goedgekeurd om tot een fusie met buurgemeente Sint-Amands over te gaan. 18 raadsleden stemden voor, 2 tegen (Vlaams Belang en Groen) en 3 N-VA’ers onthielden zich. Even voordien had de gemeenteraad van Sint-Amands (12 voor, 6 tegen) al zijn zegen gegeven.

Burgemeesters Koen Van den Heuvel (CD&V, Puurs) en Peter Van Hoeymissen (CD&V, Sint-Amands) bevestigden dit voorjaar hun intentie tot fuseren, nadat de plannen in de pers waren uitgelekt. Een studiebureau werkte de voorbije maanden nog een 'fusierapport' uit om op een objectieve manier te kunnen oordelen over de voor- en nadelen van een fusie. Daaruit bleek vooral het kleinere Sint-Amands (8.400 inwoners ten opzichte van de 17.200 van Puurs) op financieel vlak gebaat bij een fusie, maar ook de dienstverlening zou erop vooruitgaan.

In Puurs heeft CD&V een absolute meerderheid,waardoor weinigen twijfelden aan groen licht voor een fusie, maar in Sint-Amands leek coalitiepartner Lippelo Oppuurs Sint-Amands (LOS) mogelijk dwars te gaan liggen. Toch stemden twaalf gemeenteraadsleden er maandagavond voor een fusie. Zes stemden tegen en Koen Segers (Open VLD) was verontschuldigd. Schepen Frans Joos (LOS) verliet meteen na de stemming de zaal, en is nu niet langer schepen of gemeenteraadslid.

Wat later schaarde ook de gemeenteraad van Puurs zich nog achter de fusie. De fusie kan nu verder worden uitgewerkt en zal allicht in november voor definitieve goedkeuring opnieuw aan de beide gemeenteraden worden voorgelegd, inclusief de nog te bepalen naam van de fusiegemeente.

Financieel aangemoedigd

De gemeenten moeten zich voor het einde van het jaar achter een fusie scharen om van de Vlaamse regering een financiële aanmoediging te kunnen krijgen in de vorm van een schuldovername van maximaal 500 euro per inwoner en maximaal 20 miljoen euro in totaal.

De fusie moet dan in 2018 nog goedgekeurd worden in het Vlaams Parlement, om tegen 1 januari 2019 effectief te kunnen fuseren.

Volgens Koen Van den Heuvel ligt er nog ‘heel veel werk op tafel, maar het zal de inspanningen waard zijn. Het resultaat zal trouwens met zowat 26.000 inwoners nog steeds een gemeente op mensenmaat zijn, die dicht bij de burger staat.’

Bron: GVA, BELGA
In het nieuws