Foto: belga

Duitse metallo’s vragen 28-urige werkweek

De arbeidstijd moet aangepast worden aan het leven, niet omgekeerd, vindt de machtige vakbond IG Metall. De werkgevers steigeren.

Het zou weleens een hete herfst kunnen worden in Duitsland. De machtige vakbond IG Metall, die 2,3 miljoen leden heeft in onder meer de auto- en de informaticasector, wil bij de komende loononderhandelingen vooral inzetten op de arbeidstijd. Die bedraagt nu volgens de sector-cao gemiddeld 35 uur.

Dat is, op sommige momenten in het leven, te veel, vindt voorzitter Jörg Hofmann. De werknemers moeten de keuze krijgen om tijdelijk – maximaal gedurende twee jaar – hun werkweek in te korten tot 28 uur. Als ze dat doen om gezondheidsredenen, om hun kinderen of zorgbehoevende familieleden op te vangen, moeten ze zelfs hun arbeidstijd kunnen verminderen mét loonbehoud. Op die manier wordt arbeidstijdverkorting voor iedereen financieel haalbaar, niet alleen voor de beter verdienenden. Bekijk het als een sociale dienstverlening van de werkgever die aangepast is aan de tijdgeest, aldus Hofmann.
Acht jaar na de financiële crisis verkeren de Duitse economie en het bedrijfsleven in blakende gezondheid. Nu kan er dus aandacht en geld gaan naar een beter evenwicht tussen het privé- en het professionele leven. Voor de leden van IG Metall is dat primordiaal, zo bleek uit een recente enquête waaraan 680.000 mensen deelnamen.

Hofmann maakte het voornemen enkele weken geleden al bekend, maar gisteren dreigde Rainer Dulger, de voorzitter van de werkgeversorganisatie Gesamt­metall, met massaal verzet van de werkgevers. Een verkorting van de arbeidstijd tot 28 uur en met loonbehoud is de doos van Pandora openen, zei hij in een interview met het Handelsblatt. Veel werkgevers zouden zich dan niet meer houden aan de afgesproken loonbarema’s. Er zou massaal productie verhuisd worden naar het buitenland, want er zou een gigantisch tekort aan arbeidskrachten ontstaan in eigen land.

IG Metall is van geen kleintje vervaard. In de jaren tachtig van de vorige eeuw al legde de vakbond heel wat bedrijven twee maanden lam om de 35-urenweek af te dwingen.

In Frankrijk

Opvallend is dat in Frankrijk een omgekeerde beweging bezig is. President Emmanuel Macron zal op papier de ‘heilige’ standaardwerkweek van 35 uur weliswaar laten bestaan, maar door de maximaal toegelaten arbeidstijd per week op te rekken tot 48 uur en soms zelfs tot 60 uur wordt ze de facto afgeschaft.

Nochtans werken de Fransen volgens internationale statistieken gemiddeld meer dan de Duitsers. Volgens cijfers van de Oeso presteerde een werkende Fransman in 2015 gemiddeld 1.482 uur en een Duitser 1.368 uur.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in

Aangeboden door onze partners
Aangeraden
Niet te missen