Foto: Patrick Hattori

Leger moet dringend op zoek naar jongeren

Het Belgische leger heeft dringend nood aan nieuwe rekruten. Als er niet snel iets gebeurt, worden reddingen op zee binnenkort onmogelijk.

De militairen in de straat zijn voor Defensie tegelijk een vloek en een zegen. De inspanning weegt op de training, de inzetbaarheid en de gezinssituaties van de ­militairen. ‘Maar het is ook een enorme promotiecampagne voor het Belgische leger’, zegt Chef Defensie (CHOD) Marc Compernol. ‘Dan heb ik het over de perceptie bij de brede bevolking. Niet bij de jongeren die we moeten aantrekken. Niet zo lang geleden hadden we voor elke vacature zeven tot negen kandidaten. Na ­alle tests en controles bleven er telkens drie of vier over uit wie we konden kiezen. Nu zijn er zo weinig kandidaten dat we al blij zijn als we alle vacatures ingevuld krijgen.’
Er moet dringend werk gemaakt worden van de instroom, zegt Compernol. Elk jaar vertrekken  zo’n 1.500 tot 2.000 militairen. En in de komende acht jaar gaat bijna de helft van de militairen met pensioen. Dat valt niet op te vangen met de huidige jaarlijkse instroom van 950 à 1.000 rekruten. 

In de Strategische Visie van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) wordt gemikt op een leger van 25.000 man. Maar zonder een turbo op de aanwervingen halen we dat niet, waarschuwt de Chef Defensie. ‘We verliezen zo snel volk dat sommige eenheden op den duur gewoon niet meer kúnnen werken.’

Een in het oog springend voorbeeld is de vliegbasis van Koksijde, de thuisbasis van de search and rescue (SAR), de heli’s die reddingsoperaties doen op zee en te land. Er is al lang sprake van om die te verhuizen naar de luchthaven van Oostende. Iedereen is het eens over die stap, zegt de legertop. Er wordt alleen niet beslist omdat er over de sluiting van ­alle andere kazernes ook nog geen beslissing is genomen. 

Volgens Compernol wordt het bijna onmogelijk om de basis draaiende te houden tot 2019. Bij de brandweerlui, de luchtverkeersleiding en de technische ondersteuning gaan heel wat mensen binnenkort met pensioen. ‘En zonder die functies, kun je ook niet vliegen.’
Defensie laat nu onderzoeken wat er schort aan de aantrekkelijkheid van het leger. Al liggen enkele conclusies voor de hand. Er is onzekerheid over alles – van kazernes tot de pensioenleeftijd. En een hele dag op de uitkijk staan aan de Wetstraat 16 of aan de Antwerpse Metropolis is dan misschien wel goed voor het imago, erg boeiend ziet het er niet uit.

In het nieuws